Siirry sisältöön

Haavahoidon koulutuspilotti käynnistyi maaliskuun 2021 alussa Essoten kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden henkilökunnalle. Pilotti on osa Etelä-Savon sote-uudistusta ja se toteutetaan yhteistyössä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (Essote) kanssa. Pilotin toimintamalleja otetaan käyttöön Essoten yksiköissä ja pilotin jälkeen toimintaa on tarkoitus laajentaa koko Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

Haavahoidon erityisosaamista jalkautetaan käytännön toimijoille

Haavahoidon koulutuspilotissa jalkautetaan erityispalveluiden osaamista perustason tueksi, lisätään eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja parannetaan hoidon laatua. Lisäksi edistetään hoitoketjujen sujuvuutta asiakastarpeisiin vastaamiseksi oikea-aikaisesti.  Koulutuspilotti tukee henkilökunnan jaksamista ja työhyvinvointia sekä halua kehittyä.  Kokonaisvaltaisella organisoinnilla säästetään kokonaiskustannuksissa. 

Yhteisellä toimintatavalla varmistetaan hoidon laatu.

Pilotin aikana yksiköiden hoitajat osallistuvat pienryhmäkoulutuksiin. Lisäksi kaikille yksiköille järjestetään ohjausvierailuja. Koulutuspilotti kestää vuoden (1.3.2021–28.2.2022).

Pilotin haavahoidon asiantuntijoina toimii Sirpa Roitto ja Kirsi Lyytikäinen.

Pilotin tavoitteet

Haavahoidon koulutuspilotin päätavoitteena on edistää haavanhoidon osaamista Essoten alueella ja parantaa asiakkaan elämänlaatua. Toimintamallin on tarkoitus vakiintua pysyväksi käytännöksi ja laajentua myöhemmin koko Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

Pilotin kaikki tavoitteet ovat:

 • Haavahoitoprosessien yhtenäistäminen
 • Asiakkaan elämänlaadun parantaminen ja haavahoitoaikojen lyhentäminen
 • Matalan kynnyksen konsultaatiomahdollisuuksien parantaminen ja kehittäminen
 • Työn mielekkyyden sekä työtyytyväisyyden lisääminen ja kehittymisen halun kasvattaminen
 • Jatkuvan kehittämisen kulttuurin luominen haavahoitohenkilökunnan keskuuteen
 • Kokonaiskustannusten vähentäminen

Tavoitteet saavutetaan monin erin keinoin, joista tärkeimpänä on koulutuksen järjestäminen henkilöstölle. Lisäksi pilotissa on tarkoitus testata muun muassa jalkautuva haavahoitaja -toimintamallia sekä hoitotarvikeuudistusta, jossa tuodaan omat haavahoitotuotteet potilaiden käyttöön.

Lisäksi pilotissa tuotetaan yhtenäinen asiakaslähtöinen toimintamalli, yhtenäistetään konsultaatiomalleja ja keskitytään työn hallintaan, tuloksellisuuteen sekä vaikuttavuuteen.

Koulutusten sisältö

Koulutus räätälöidään yksiköitten tarpeiden mukaan. Koulutus voi olla sisällöltään esimerkiksi:

 • Haavan paranemisen edellytykset (mm. turvotus sekä ravitsemus- ja kipumittarit)
 • Haavan vaiheen tunnistaminen, eri kudostyypit ja ilmiöt haavassa
 • Tyypillisimmät haavadiagnoosit ja niiden hoidon perusteet
 • Haavan puhdistamisen merkitys, työkalut ja menetelmät
 • Aseptiikka haavahoidossa
 • Infektoituneet haavan hoito
 • Haavatuotteiden geneerinen ryhmittely, ominaisuudet ja sopivan hoitotuotteen valinta
 • Haavahoidon dokumentointi ja raportointi (valokuvaus, kirjaaminen)

Pilotin lopputulokset

Pilotti jatkuu hyvinvointialueen haavahoidonverkostona, joka koordinoi haavahoidon osaamista ja koulutuksia. Toimintamalleja kehitetään ja yhtenäistetään hyvinvointialueella laadun varmistamiseksi ja hoidon sujuvuuden takaamiseksi.

Huhtikuussa perustetaan haavahoidon ydinryhmä, joka koordinoi haavahoitoverkostoa ja koulutuksia.

Sivua muokattu 16.2.2023