Siirry sisältöön

Etelä-Savon Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelmaan kuuluva hanke edistää seksuaaliterveyttä. Hankkeessa kehitetään ja yhtenäistetään hyvinvointialueen alle 25-vuotialle suunnattuja ehkäisypalveluja. Hanke toteutetaan vuosina 2022–2023.

Pilotin tavoitteet

Hankkeen avulla pyritään löytämään hyviä ja toimivia käytäntöjä nuorten alle 25-vuotiaiden ehkäisypalveluiden toteuttamiseksi. Tavoitteena on kehittää toimiva malli, joka voisi vakiintua pysyväksi palvelukäytännöksi. Päätavoitteena on yhdenvertainen maksuttoman ehkäisyn saatavuus.

Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää alle 25-vuotiaille suunnattuja ehkäisypalveluja niin, että ne:

  • sisältävät raskauden ja seksitautien ehkäisyn, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävän neuvonnan ja seksuaalikasvatuksen mukaan lukien hedelmällisyystietoisuuden lisääminen
  • toteutuvat sujuvasti ja yhdenmukaisesti laatu ja potilasturvallisuus huomioiden
  • ovat helposti saavutettavissa ja saatavilla
  • sisältävät kattavan valikoiman ehkäisymenetelmiä (kierukka, kapselit, rengas, pillerit, kondomi)

Tavoitteena on myös kehittää palvelujen saavutettavuutta uusin keinoin/kokeiluin.

Esimerkiksi:

  • digipalvelut
  • etävastaanotot
  • palvelujen jalkautuminen
  • henkilöstön väliset uudet työnjakomenettelyt

Pilotissa huomioitavaa

Hankkeessa kysytään ja kuullaan nuorten omia ajatuksia ja mielipiteitä ehkäisypalveluiden kehittämisestä. Tämä on tärkeää, jotta saadaan aidosti selville, mikä palvelujen käyttäjistä on huomioitavaa mm. helpon ja jouhevan ehkäisypalvelun saavutettavuuden suhteen.

Hankkeessa tarkastellaan järjestettävien ehkäisypalveluiden laatua myös henkilöstön riittävän osaamisen näkökulmasta. Osaaminen varmistetaan tarvittavin koulutuksin.

Etelä-Savon kaikki kunnat ja kuntayhtymät osallistuvat alle 25-vuotaille järjestettävän maksuttoman ehkäisyn kokeiluun.

Valtionavustuksen käytön toteutus

Valtionavustusta käytetään kehittämistyöhön ja esimerkiksi henkilöstön kouluttamiseen, mutta ei pysyvän henkilöstön palkkaamiseen. Ehkäisyvälineet kustannetaan alueelle myönnetystä valtionavustuksesta. Kokeilun aikana tarvittavien ehkäisyvälineiden hankinnasta vastaavat Etelä-Savon hyvinvointialueen organisaatiot.

Lisätiedot:

Kaarina Kiri
Hankekoordinaattori
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
kaarina.kiri@etelasavonha.fi

Sivua muokattu 16.2.2023