Siirry sisältöön

Pieksämäen vastaanoton tiimi osallistuu Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen Hyvä vastaanotto -valmennukseen, jossa kiireettömän hoidon saatavuuden parantaminen ja kokeilu- ja kehittämistoimet ovat keskeinen osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta. Toimia ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmien osaamisen ja työpanoksen yhdistäminen uudella tavalla, ammattiryhmien välisen työnjaon kehittäminen ja hukkatyön vähentäminen.

Tavoitteet:

 • Hoidon saatavuuden parantaminen ja odotusaikojen lyhentäminen
 • Hoidon jatkuvuuden parantaminen
 • Työn hallinnan parantaminen
 • Oman työn kehittämisen menetelmien systemaattinen käyttö

Hyvä vastaanotto -valmennuksessa tutkitaan omaa todellisuutta faktojen valossa, ymmärretään kysyntää, siihen vastaamista ja tehdään tarvittavia muutoksia. Tavoite on lyhentää odotusaikoja, saatavuuden rinnalla huomiota kiinnitetään myös hoidon jatkuvuuteen ja paljon palveluja tarvitsevien asiakasryhmien hoidon parempaan hallintaan eli terveyshyödyn tuottamiseen.  

Tämänhetkiset toimenpiteet

 • tehostetaan fysioterapian suoravastaanottoa (lue lisää)
 • tehostetaan rajatun lääkkeenmääräämishoitajien käyttöä
 • farmaseutin hyödyntäminen reseptin uusimisessa
 • otetaan käyttöön Neuvo-hoitajan aamuvastaanotto ilman ajanvarausta ma-pe klo 8–11
 • yksityisille palveluntuottajille oma konsultaatiokanava asioinnin sujuvoittamiseksi
 • suunniteltu jonojen purku
 • segmentoidaan hoidon kiireellisyyttä
 • kehitetään ja jaetaan päivittäistä johtamista työyhteisössä
 • asiakkaiden osallistaminen toiminnan kehittämiseen ja omaan hyvinvointiin

Fysioterapian suoravastaanotto toimii Pieksämäen terveyskeskuksessa tuki- ja liikuntaelin oireisille. Vastaanotolle ajan voi varata chatin kautta käyttäen terveyskeskuksen vastaanoton kanavaa osoitteessa https://pieksamaki.echat.fi/ tai puhelimitse Pieksämäen terveyskeskuksen vastaanottojen numerossa: 015 788 4431 tai fysioterapian ajanvarauksen ja palveluohjauksen numerosta 040 193 7263 maanantaista torstaihin klo 8.00–9.30. Fysioterapeutin suoravastaanotolla on tarvittaessa saatavilla yleislääkärin konsultaatio. Tällä hetkellä hoitoon pääsee viikon sisällä, kertoo Pieksämäen terveyskeskuksen fysioterapeutti Henni Väänänen.

Hyvä vastaanotto -valmennuksen mahdollisina tuloksina ovat:

 • paremmat valmiudet kohdata hoitotakuulainsäädännön vaateet  
 • hyvän saatavuuden myötä parempi asiakastyytyväisyys 
 • paremmin aikaa muuhun kehittämiseen 
 • edellytykset saada enemmän irti myös uusista digitaalisista työvälineistä  
 • paremmin voiva henkilöstö ja uusien työntekijöiden rekrytoinnin helpottuminen

Etelä-Savon hyvinvointialueen Tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskus -hanke tukee Pieksämäen perusturvan kehittämistä.

Lisätietoja:

Iina Tuomainen
Vastaanoton ylilääkäri
iina.tuomainen@etelasavonha.fi
040 668 2820

Helena Tullinen
Vastaanoton esihenkilö
helena.tullinen@etelasavonha.fi
040 645 9171

Mervi Leskinen
Kuntoutuksen esihenkilö
mervi.leskinen@etelasavonha.fi
044 368 6860

Elisa Lajunen
Asiantuntija
Etelä-Savon hyvinvointialue
elisa.lajunen@etelasavonha.fi
040 359 7008

Sivua muokattu 1.3.2023