Siirry sisältöön

Erikoissairaanhoidon mielenterveys- ja päihdevastaanotto

MIELIALATYÖRYHMÄ

Mielialatyöryhmä on osa Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastaanottoa. Vastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä.
Mielialatyöryhmä palveluihin kuuluvat asiakkaiden hoidon arviointi, hoitosuhdekäynnit, tutkimukset ja konsultaatiot. Hoitosuhdetyöskentely koostuu yksilökäynneistä ja/tai pari-, perhe- tai verkostokäynneistä, ryhmämuotoisesta hoidosta ja tarvittaessa kotikäynneistä. Hoitoon voi kuulua myös kuntoutusohjaus ja psykoterapia.

PSYKOOSITYÖRYHMÄ

Psykoosityöryhmä on osa Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastaanottoa. Psykoosityötyhmän ensisijainen tehtävä on 18 vuotta täyttäneiden ensipsykoosipotilaiden diagnostiikka ja hoidon aloitus. Lisäksi palvelun piirissä on psykoosipotilaita, joille tavanomainen tukea antava avohoito ei riitä tai potilaan tilanne on kriisiytynyt. Vastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä.

Psykoosityöryhmä tarjoaa yksilö- ja ryhmätapaamisia, toimintakyvynarviointia sekä kuntoutussuunnitelmien tarkennusta yhdessä kuntien avohoitotoimijoiden kanssa. Tarvittaessa työryhmä tekee kotikäyntejä. Yhtenä hoitomuotona toteutetaan ECT-hoitoa.

VANHUSPSYKIATRIAN TYÖRYHMÄ

Vanhuspsykiatrian työryhmä tarjoaa psykiatrista avohoitoa iäkkäille henkilöille. Vastaanottotyön lisäksi tehdään kotikäyntejä sekä konsultaatiokäyntejä hoitolaitoksiin. Hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä.

YLEISSAIRAALAPSYKIATRIAN TYÖRYHMÄ

Yleissairaalapsykiatrian työryhmä on osa mielenterveys- ja päihdevastaanottoa. Työryhmä antaa psykiatrisia palveluja Mikkelin keskussairaalan vuodeosastoille ja vastaanotoille.

Yleissairaalapsykiatrian vastaanotolle tullaan lääkärin konsultaatiopyynnöllä. Yleissairaalapsykiatrian vastaanoton toimintaan kuuluu keskussairaalasta tulevien potilaiden psykiatrinen selvittely ja tarpeen mukaan psykiatrinen hoito. Hoitomuotoina ovat yksilö-, pari- ja perheterapia ja tarvittaessa lääkehoito.

Tietoa palvelusta

Hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä.

Puhelinasiointi

Mielenterveys- ja päihdevastaanotto, Pieksämäki

Mielenterveys- ja päihdevastaanoton puhelinasiointi Pieksämäen alueella

Soita: +358 15 788 4420

Palveluajat

ma–to 08:00–16:00
pe 08:00–14:00

Palvelupaikat