Siirry sisältöön
Uutiset

Voimaperheet – vanhemmuuden ohjausta lasten käytösongelmien ehkäisyyn

Julkaistu: 21.7.2023, klo 11:33

Huomaa hyvä lapsessasi -toimintamalli 4-vuotiaiden perheille, kysy lisää neuvolan terveydenhoitajalta

Etelä-Savon hyvinvointialueen lastenneuvoloissa on käytössä kaksi Voimaperheet-ohjelmakokonaisuuteen kuuluvaa etähoito-ohjelmaa, jotka lisäävät perheiden hyvinvointia ja ehkäisevät lasten käytöshäiriöiden kehittymistä.

Voimaperheet-toimintamalli kuuluu nyt koko Etelä-Savon hyvinvointialueen neuvoloiden palveluvalikoimaan. Toimintamalliin sisältyvät lapsen psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi neuvolan 4-vuotisterveystarkastuksessa sekä osalle perheistä tarjottava käytösongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon kehitetty, kohdennettu vanhempainohjaus.

– Pieksämäen ja Savonlinnan seuduilla Voimaperheet-toimintamalli on uutta. Mikkelin seudulla mallit ovat olleet käytössä vuoden 2021 lopulta alkaen, Eloisan palveluesihenkilö Noora Valjakka kertoo.

Kaikille alueen perheille postitetaan kotiin Voimaperheet-neuvolakysely lapsen 4-vuotissyntymäpäivää edeltävän kuukauden aikana. Lomakkeessa kysytään lapsen käyttäytymiseen ja mielialaan sekä perheen hyvinvointiin liittyviä asioita. Perheille, jotka kyselyssä arvioivat lapsellaan olevan kuormittavia käyttäytymisen vaikeuksia, tarjotaan mahdollisuutta osallistua vanhempainohjausohjelmaan sekä siihen liittyvään EU-rahoitteiseen Digiparent-tutkimukseen.

Vajaa viidennes 4-vuotiaiden perheistä saanut ohjausta Etelä-Savossa

Lapsuuden käytösongelmat voidaan tunnistaa jo ennen kouluikää ja ne ovat silloin helpommin hoidettavissa. Varhainen puuttuminen käyttäytymisen ongelmiin vanhempainohjauksen avulla on tehokkain tapa ennaltaehkäistä myöhempiä ongelmia.

Vanhempainohjauksessa vanhempi tai huoltaja harjoittelee haastavien kasvatustilanteiden hallintaa nettimateriaalin ja viikoittaisten valmennuspuhelujen avulla. Osallistuminen on perheille maksutonta, vapaaehtoista ja luottamuksellista.

Mikkelin seudulla vanhempainohjausta tarjottiin viime vuonna noin 60 perheelle. Se vastaa noin 17 prosenttia alueen nelivuotiaiden perheistä.

– Eteläsavolaiset perheet ovat kokeneet ohjauksen todella hyödylliseksi. Ohjelmaan sitoutuneet perheet ovat todenneet, että siitä saa hyviä työkaluja arkipäivien kasvatuksellisiin tilanteisiin, vaikkapa lasten kiukkukohtauksiin, Valjakka tarkentaa.

Ohjaus toteutetaan keskitetysti Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta. Ohjelma on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Voimaperheet-toimintamallin vanhempainohjauksella on vahva tutkimusnäyttö ja tällä hetkellä tutkitaan ohjelman käyttöä laajemmin Suomessa.

Ole läsnä lapsellesi -vanhemmuuden nettivalmennus 3-vuotiaiden perheille, kysy lisää neuvolan terveydenhoitajalta

Digitaalista tukea vanhemmuuden haasteisiin

Ole läsnä lapsellesi on 3-vuotiaiden lasten huoltajille suunnattu vanhempainohjausohjelma. Ohjelma on Voimaperheet-toimintamallia kevyempi, täysin digitaalinen ja suunniteltu kaikkien perheiden käyttöön. Ohjelmaa voi käyttää missä tahansa tietokoneen tai älylaitteen avulla. Perheet saavat neuvolakäynnillä osallistumislinkin ja rekisteröitymiskoodin. Samalla koodilla on mahdollista luoda käyttäjätunnukset yhdelle tai useammalle huoltajalle.

Ohjelmaan liittyvässä tutkimuksessa arvioidaan digitaalisen myönteisen vanhemmuuden ohjelman käyttöä. Tutkimus toteutetaan Etelä-Savon hyvinvointialueen neuvolapalveluidenjaTurun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen yhteistyönä. Tutkimuksen aikana vanhemmuusohjelmaa tullaan tarjoamaan lähes 10 000 perheelle eri puolilla Suomea.

– Kehitämme ja tutkimme vanhemmuuden varhaista tukea, koska vanhemmuus vaikuttaa keskeisesti pienen lapsen kehitykseen. Myönteinen vanhemmuus vahvistaa lapsen itsetuntoa ja hyvää psyykkistä kehitystä, kertoo erikoistutkija Kaisa Mishina Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.

Myönteinen vanhemmuus tarkoittaa sitä, että lapsen huoltaja kykenee ymmärtämään lapsen tarpeita, ohjaamaan lasta positiivisin ja turvallisin keinoin sekä ratkaisemaan arjen pulmatilanteita rakentavasti.

Ohjelmassa on viisi vanhemmuuden teemaa, joita käsitellään muun muassa lukumateriaalien, kysymysten ja videoiden avulla.

– Ohjelma sisältää yksinkertaisia vinkkejä ja vuorovaikutuskeinoja, joita voi hyödyntää helposti arjessa 3-vuotiaan kanssa, Mishina kuvailee.

Lisätietoja

Voimaperheet on osa eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva INVESTiä, jota rahoittaa Suomen Akatemia. Voimaperheet-tutkimusta rahoittaa myös Euroopan tutkimusneuvosto ERC.