Siirry sisältöön
sulje tiedote
Terveyspalveluissamme viivettä

Tietojärjestelmissämme oli vikaa tiistaina 18.6. Vika on korjattu. Palveluissamme voi silti esiintyä viivettä vielä ruuhkan purkamisen vuoksi. Pahoittelemme mahdollisia viiveitä.

Uutiset

Etelä-Savon hyvinvointialueen vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt

Julkaistu: 29.12.2022, klo 10:14

Ikäihmisten osuus Etelä-Savossa on suurin suhteessa muihin hyvinvointialueisiin. Hyvinvointialueella on käynnistynyt alueellinen vanhusneuvosto, jonka tehtävänä lakisääteisenä toimielimenä on toimia laajassa verkostossa ikäihmisten oikeuksien ja etujen valvojana. Etelä-Savon hyvinvointialueen neuvostossa on jokaisen kunnan sekä eläkeläisneuvottelukunnan edustajia. Ryhmän koko on kaksikymmentä varsinaista jäsentä sekä kaksitoista varajäsentä. Etelä-Savon hyvinvointialueen vanhusneuvosto on kokoontunut neljä kertaa ennen virallista hyvinvointialueen starttausta, seuraava vanhusneuvoston kokous on helmikuussa 2023.

Olemme luomassa yhdessä jotakin täysin uudenlaista palvelumallia verrattaessa aikaisempaan paikalliseen vanhusneuvoston toimintaan kertoo Vanhusneuvoston puheenjohtaja Pekka Huovila. Toimintaympäristön muodostavat kaupunkien ja kuntien omat vanhusneuvostot, hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluverkostot sekä päättävät elimet kuten valtuustot. Osallisuus ja vaikuttavuusketju lähtee ruohonjuuritasolta yhdistyksistä ja kulkee kohti päättäjiä vanhusneuvostojen kautta. Tällöin tiedonkulku ja vaikuttavuus sekä seuranta saadaan toimivaksi. Neuvosto varahenkilöineen muodostaa alueellamme valtavan osallisuuspanoksen jo omalla osallistumisellaan. Annamme osaamisemme käyttöön ilman byrokratiaa ja kustannuksia Huovila jatkaa.

Vanhusneuvosto tärkeässä roolissa ja yhteistyökumppanina hyvinvointialueella

Vanhusneuvoston jäsen Pertti Paunonen tuo esiin muuttuvan toimintakentän mahdollisuuksia ja haasteita. Kun kuntien vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueelle, ikääntyvän väestön osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen ja varmistaminen koko hyvinvointialueella on vanhusneuvoston yksi avaintehtävistä. Kuntien vanhusneuvostojen rooli ikäihmisten terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen korostuu entisestään. Yhteistyökäytäntöjen rakentaminen alueellisten ja kunnallisten neuvostojen välille tulee olemaan erittäin tärkeässä osassa, sillä kuntien vanhusneuvostoilla on parhaat yhteydet kuntalaisiin ja sitä kautta tietämystä paikallisista tarpeista ja tilanteista Paunonen toteaa.

Vanhusneuvosto tekee tiivistä yhteistyötä ikääntyneiden palvelujen kehittäjien kanssa. Kuvassa iäkkäiden kotiin annettavia palveluja kehittävän Tulevaisuus kotona -hankkeen hankepäällikkö Susanna Lempiäinen ja alueellisen vanhusneuvoston puheenjohtaja Pekka Huovila. (Kuva Pia Martikainen)

Vanhusneuvosto on tärkeä yhteistyökumppani Etelä-Savon hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluissa. Huovila ja palvelualuejohtaja Sanna Luokkamäki ovat yhtä mieltä siitä, että on tärkeää saada ikääntyneiden ääni kuuluviin jo palvelujen suunnitteluvaiheessa. Vanhusneuvostoa on syksyn aikana perehdytetty ikääntyneiden palveluihin, Ikäohjelmaan ja meneillään oleviin toimeenpaneviin hankkeisiin, joilla etsitään uusia toimintatapoja turvata palveluita entistä paremmin. Kokouksissa on käsitelty ajankohtaisia asioita ikääntyneiden näkökulmasta. Ryhmä on innostunut, keskusteleva ja ratkaisuja hakeva.

Lisätiedot:

Pekka Huovila
Vanhusneuvoston puheenjohtaja
pekka.huovila2@gmail.com
040 0156 849

Pertti Paunonen
Vanhusneuvoston jäsen
perttiville@gmail.com
040 827 3952

Sanna Luokkamäki
Palvelualuejohtaja
Ikääntyneiden palvelut
Etelä-Savon hyvinvointialue
sanna.luokkamaki@etelasavonha.fi
044 351 6371