Siirry sisältöön
Tietoa valvonnasta

Hyvinvointialueella ja hyvinvointialueella toimivilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajilla on omavalvontavelvollisuus. Velvollisuus perustuu lakiin.

Asiakkaan ja potilaan turvallisuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan päämääränä on taata turvallinen ja laadukas asiointi, palvelu ja hoito.

Oma ilmoitus vaaratilanteesta

Asiakas, potilas tai omainen — voit tehdä helposti ilmoituksen Etelä-Savon hyvinvointilalue Eloisan palveluissa tapahtuneesta tai uhanneesta vaaratilanteesta — myös nimettömänä.

Omavalvontaohjelma ja -suunnitelmat

Hyvinvointialueen ja yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma ja -suunnitelmat.

Valvonnan yhteystiedot

Mikäli olet asiakkaana, potilaana, läheisenä tai muuna henkilönä tyytymätön saamaasi palveluun, on palautetta hyvä antaa suoraan ja välittömästi tapahtuman yhteydessä tai heti sen jälkeen.

Tietosuojaselosteet

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan ylläpitämiin henkilörekistereihin tallennetaan henkilötietoja ja niitä käsitellään hyvinvointialueen toiminnassa.

Olemme apunasi eri elämäntilanteissa

Tutustu yleisimpiin palveluihimme kohderyhmittäin. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa tuottaa, kehittää ja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja 12 kunnan alueella 133 000 Etelä-Savon asukkaalle.