Siirry sisältöön

Omavalvontaohjelma

Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen omavalvontaohjelmassa kuvataan konkreettisesti ne valvontavelvoitteet ja valvontakäytännöt, jotka koskevat sekä hyvinvointialueen omien yksiköiden että yksityisten palveluntuottajien valvontaa. Omavalvontaohjelmassa määritellään, miten edellä todettujen velvoitteiden noudattaminen järjestetään ja toteutetaan. Omavalvontaohjelmassa kuvataan myös ne tavat, joiden avulla palvelujen toteutumista, turvallisuutta ja laatua seurataan, arvioidaan ja kehitetään.


Omavalvontasuunnitelmat

Toimiva omavalvonta on palvelujen laadun ja palvelutoiminnan kehittämisen tärkein väline. Omavalvonnassa varmistetaan palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus. Omavalvonta on toimintayksiköissä toteutettavaa jatkuvaa ja säännöllistä toiminnan tarkastelua ja valvontaa, mutta asiakirjoista erityisesti omavalvontaohjelma sekä omavalvontasuunnitelma ohjaavat omavalvonnan toteutumista.

Omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja sen toteutumisen seurantaan osallistuvat esihenkilö, henkilökunta ja asiakkaat. Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka tulee olla nähtävillä yksikössä esimerkiksi ilmoitustaululla. Asiakirjan tulee olla asiakkaiden saatavilla ilman erillistä pyyntöä. Yksikön tulee tarkistaa omavalvontasuunnitelma vuosittain ja päivittää se aina tilanteen ja säädösten muuttuessa.

Tutustu omavalvontasuunnitelmiin. Huomioithan, että omavalvontasuunnitelmat latautuvat erillisinä tiedostoina.

Kotihoito

Päivätoiminta

Tutustu omavalvontasuunnitelmiin. Huomioithan, että omavalvontasuunnitelmat latautuvat erillisinä tiedostoina.

Lapsiperhe- ja lastensuojeluasiat

Kotoutumisen edistäminen ja maahanmuutto

Vammaispalvelut

Asumispalvelut ja perhehoito

Avopalvelut

Vaativat erityispalvelut Vaalijala

Hyvän kohtelun suunnitelmat Vaalijala

Toiminnallinen kuntoutus Vaalijala

Sosiaalihuoltolain mukaiset, yksikkötasoiset omavalvontasuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä yksiköissä siten, että asiakkaat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat perehtyä niihin.

Sivua muokattu 25.3.2024