Siirry sisältöön

Asiakas- ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä käsittelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. Tietoja voidaan luovuttaa vain asiakkaan tai potilaan antaman suullisen, kirjallisen tai terveydenhuollossa asiayhteydestä ilmenevän suostumuksen tai lain perusteella toiselle terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksikölle/ viranomaiselle. Asiakkaalle tai potilaalle itselleen vain tietopyynnön perusteella. Luovuttamisesta ja sen perusteesta tehdään merkintä potilas- tai asiakasasiakirjoihin.

Etelä-Savon hyvinvointialueen arkistot

Arkistot vastaa asiakas- ja potilasasiakirjojen luovuttamisesta, vastaanottamisesta ja säilyttämisestä. Lisäksi arkisto hoitaa asiakas- ja potilastiedon arkistoon (Kanta) liittyvät kiellot. Arkistot säilyttävät kaiken tyyppiset paperimuotoiset asiakas- ja potilastietoaineistot.

Etelä-Savon hyvinvointialue

Mikkelin arkisto (entinen Essoten asiakirjakeskus)

Porrassalmenkatu 35-37

50100 Mikkeli

arkisto@etelasavonha.fi

puhelin 044 3516609

Palveluaika ma-pe 8-15

Etelä-Savon hyvinvointialue

Savonlinnan arkisto (entinen Sosterin arkisto)

Keskussairaalantie 6

57120 Savonlinna

arkisto@etelasavonha.fi

puhelin 044 4173739

Palveluaika ma-pe 8-15

Etelä-Savon hyvinvointialue

Pieksämäen arkisto

Tapparakatu 1-3

76101 Pieksämäki

arkisto@etelasavonha.fi

puhelin 040 3686714

Palveluaika ma-pe 8-15

Etelä-Savon hyvinvointialue

Vaalijalan arkisto

Nenonpellontie 40

76940 Nenonpelto

arkisto@etelasavonha.fi

puhelin 050 3899220

Palveluaika ma-pe 8-15

Lomakkeet


Tietosuojavastaava

P. 015 411 4100

Sähköposti: tietosuojavastaava@etelasavonha.fi

Asianhallintapäällikkö

Sirpa Taskinen

P. 044 417 3076

Sähköposti:etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa
Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli

Sivua muokattu 11.1.2023