Siirry sisältöön

Katso lisää

Etelä-Savon alueen pelastus- ja turvallisuuspalvelut löydät laajemmin osoitteesta:

Pelastustoimi.fi/etela-savo

Pelastus- ja turvallisuuspalvelut

Tuotamme pelastustoimen palvelut Etelä-Savon hyvinvointialueella. Tavoitteenamme on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia.

Vastaamme onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta sekä valmiussuunnittelusta ja väestönsuojelusta.

Lisäksi vastaamme hyvinvointialueen turvallisuuspalveluista, kuten riskienhallinnasta ja työturvallisuudesta.

Alueemme asukkaiden, vierailijoiden, yritysten ja muiden toimijoiden turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille tärkeitä. Hoidamme työmme arvojemme mukaisesti: inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti.

Pelastustoiminta

Pelastustoimintaamme ovat kiireellisesti suoritettavat toimenpiteet, joita teemme, jos onnettomuus sattuu tai uhkaa. Tavoitteena on ihmisten, ympäristön ja omaisuuden pelastaminen ja suojaaminen sekä lisävahinkojen ehkäisy.

Pelastustoimintaamme kuuluu:

 • hälytysten vastaanottaminen
 • onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen
 • tulipalojen sammuttaminen ja lisävahinkojen rajoittaminen
 • onnettomuuksien torjuminen sekä
 • väestön varoittaminen.

Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisyn tavoitteena on vähentää onnettomuuksien syntymistä. Käytännössä se tarkoittaa toimenpiteitä onnettomuuksien torjumiseksi sekä ihmisten tietotaitojen parantamista niin, että he osaisivat onnettomuustilanteissa toimia oikein onnettomuuden vahinkojen vähentämiseksi.

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi:

 • annamme ohjausta ja neuvontaa asukkaille, yrityksille ja yhteisöille
 • teemme monipuolista turvallisuusviestintää
 • pidämme turvallisuuskoulutuksia
 • suoritamme palotarkastuksia ja palontutkintaa
 • valvomme pelastuslain säädösten ja kemikaaliturvallisuuslain velvoitteiden noudattamista
 • teemme yhteistyötä muiden viranomaisten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.

Tuemme kuntia ja muita viranomaisia valmiussuunnittelussa ja väestönsuojeluun varautumisessa. Valmiussuunnittelu tähtää siihen, että yhteiskunnan tärkeimmät tehtävät pystytään hoitamaan kaikissa turvallisuustilanteissa niin hyvin kuin mahdollista.

Turvallisuuspalvelut

Turvallisuustoiminta kattaa Etelä-Savon hyvinvointialueen toiminnot niin tietoverkossa kuin toimipisteissä. Turvallisuustoiminnan tavoitteena on tunnistaa, ennaltaehkäistä, reagoida ja torjua hyvinvointialueen organisaatioon, henkilöstöön, asiakkaisiin ja asukkaisiin kohdistuvia turvallisuusriskejä sekä tukea toipumista onnettomuus- ja häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Toimi näin

Onnettomuus- tai vaaratilanteessa soita numeroon 112.

Hätätilanteessa toimi näin:

 1. Pelasta.
 2. Estä lisäonnettomuudet.
 3. Soita numeroon 112.
 4. Opasta.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy on jokaisen velvollisuus.

 • Tunnista riskitekijät ja suunnittele etukäteen, kuinka toimisit hätätilanteessa.
 • Ylläpidä ensiaputaitojasi.
 • Tarkkaile ympäristöäsi ja huomioi siihen liittyvät vaaranpaikat. Korjaa turvallisuuspuutteet välittömästi.
 • Pidä kunnossa oma osaamisesi, palo- ja häkävaroittimet, alkusammutusvälineet, vakuutukset ja kotivara.
 • Lataa 112-sovellus, jonka kautta voit hälyttää apua ja saat myös vaaratiedotteet. Kun soitat sovelluksen avulla hätänumeroon, hätäkeskus pystyy paikantamaan sijaintisi, jolloin apu löytää varmemmin perille. Sovellus sisältää myös tärkeää turvallisuustietoa ja esimerkiksi varautumisohjeita.
 • Lisäohjeita löydät pelastustoimen nettisivuilta: pelastustoimi.fi/koti-ja-arki/ennaltaehkaisy.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.