Siirry sisältöön

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa

Ensihoidon tilastot


Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan puolivuosittain on julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen keskimääräiset odotusajat 1.1.-31.12.2023

 • Keskimääräinen odotusaika arviointipyynnöstä arvion toteutukseen
  • ajalla 1.1.-30.6.2023 oli 2 arkipäivää.
  • ajalla 1.7.-30.9.2023 oli 17 arkipäivää.
  • ajalla 1.10.-31.12.2023 oli 14 arkipäivää
 • Arviointipyynnöstä arvion toteutusta yli 7 arkipäivää odottaneiden henkilöiden määrä
  • ajalla 1.1.-30.6.2023 oli 68
  • ajalla 1.7.-30.9.2023 oli 43
  • ajalla 1.10.-31.12.2023 oli 92

Mikkelin alueen tiedot puuttuvat ja ne pyritään julkaisemaan myöhemmin.

 • Keskimääräinen odotusaika päätökseen hakemuksen saapumisesta
  • ajalla 1.1.-30.6.2023 oli 24 vuorokautta
  • ajalla 1.7.-30.9.2023 oli 21 vuorokautta
  • ajalla 1.10.-31.12.2023 oli 20 vuorokautta
 • Hakemuksen saapumisesta yli 90 vuorokautta päätöstä odottaneiden henkilöiden määrä
  • ajalla 1.1.-30.6.2023 oli 2 vuorokautta
  • ajalla 1.7.-30.9.2023 oli 0 vuorokautta
  • ajalla 1.10.-31.12.2023 oli 0 vuorokautta

 • Keskimääräinen odotusaika päätöksestä palvelun alkamiseen (vrk). Tietoja ei saatavilla tällä hetkellä. Tiedot pyritään julkaisemaan myöhemmin.
 • Päätöksestä yli 90 vuorokautta palvelujen alkamista odottaneiden henkilöiden määrä. Tietoja ei saatavilla tällä hetkellä. Tiedot pyritään julkaisemaan myöhemmin.

 • Keskimääräinen odotusaika hoiva-asumisen päätöksestä palvelun alkamiseen (odotusaika laskettu hakemuksen saapumisesta palvelun alkamispäivään)
  • ajalla 1.1.-30.6.2023 oli 29 vuorokautta. Mikkelin alueen tiedot puuttuvat ja ne pyritään julkaisemaan myöhemmin.
  • ajalla 1.7.-30.9.2023 oli 49 vuorokautta. Mikkelin alueen tiedot puuttuvat ja ne pyritään julkaisemaan myöhemmin.
  • 1.10.-31.12.2023 oli 16 vuorokautta (sisältää myös Mikkelin alueen tiedot)
 • Palvelupäätöksestä yli 90 vuorokautta hoivapaikkaa odottaneiden määrä (odotusaika laskettu hakemuksen saapumisesta palvelun alkamispäivään)
  • ajalla 1.1.-30.6.2023 oli 4 henkilöä. Mikkelin alueen tiedot puuttuvat ja ne pyritään julkaisemaan myöhemmin.
  • ajalla 1.7.-30.9.2023 oli 3 henkilöä. Mikkelin alueen tiedot puuttuvat ja ne pyritään julkaisemaan myöhemmin.
  • ajalla 1.10.-31.12.2024 oli 0 henkilöä (sisältää myös Mikkelin alueen tiedot)

Sivua muokattu 9.2.2024