Siirry sisältöön
sulje tiedote
Terveyspalveluissamme viivettä

Tietojärjestelmissämme oli vikaa tiistaina 18.6. Vika on korjattu. Palveluissamme voi silti esiintyä viivettä vielä ruuhkan purkamisen vuoksi. Pahoittelemme mahdollisia viiveitä.

Etelä-Savon hyvinvointialue tekee kumppanuusyhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Erilaiset yhteisöt ja yritykset ovat alueellamme tärkeitä yhteistyökumppaneita. Yhteisöillä tarkoitetaan yhdistyksiä, järjestöjä, seuroja, säätiöitä, seurakuntia sekä muita 3. sektorin toimijoita.

Yhteisöt ja yritykset täydentävät ja tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottamalla erilaisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimintoja alueen asukkaiden hyväksi. Samalla ne tarjoavat asukkaille osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Kuvituskuva Eloisa - kahvikupit ja nuoret työntekijät
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) tarkoittaa toimintaa, jolla parannetaan terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä. Järjestöillä ja yrityksillä on keskeinen rooli Etelä-Savon asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Osallisuus - näin voit vaikuttaa

Etelä-Savon asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Osallisuudella tarkoitetaan ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa omassa elämässään tärkeisiin asioihin ja mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon.

OLKA-toiminta

OLKA® on sairaalan ja järjestöjen yhteistoimintaa. OLKA-toiminta tarjoaa mahdollisuuden potilaan ja heidän läheisensä kiireettömään kohtaamiseen …

Olemme apunasi eri elämäntilanteissa

Tutustu yleisimpiin palveluihimme kohderyhmittäin. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa tuottaa, kehittää ja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja 12 kunnan alueella 133 000 Etelä-Savon asukkaalle.