Siirry sisältöön

Tilaajavastuulain vaatimusten toteutumiseksi palveluntuottajan tulee olla liittynyt Vastuu groupin Luotettava Kumppani -palveluun. Palvelu on yritykselle maksullinen.

Palveluntuottajan tulee joka tapauksessa lisäksi toimittaa:

  1. Selvitys vastuuvakuutuksesta, joka kattaa henkilövahinkojen lisäksi esinevahingot. Vakuutusmäärän tulee olla toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja sen tulee muilta ehdoiltaan vastata tavanomaista vastuu- ja vakuutuskäytäntöä.
  2. Todistus yrittäjäeläkevakuutusmaksun maksamisesta,
  3. Ilmoitus siitä, että palveluntuottaja on merkitty Aluehallintoviraston (AVI) tai Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylläpitämään yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen antajien rekisteriin tai palveluntuottaja on tehnyt kirjallisen ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta ja hyväksytty järjestäjän ylläpitämään rekisteriin.
  4. Jo olemassa olevilla palveluntuottajilla tulee olla yksityisistä sosiaalipalveluista tai yksityisestä terveydenhuollosta annettujen lakien mukainen omavalvontasuunnitelma. Uusilla perustetuilla yrityksillä tulee olla omavalvontasuunnitelma laadittuna kuuden kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta.
  5. Henkilöstöluettelo nimikkeineen ja koulutustietoineen
  6. Tarvittaessa todistus henkilöstön kielitaidosta
  7. Mikäli palveluntuottaja tuottaa palvelua alaikäisille, palveluista vastaavan henkilön rikostausta ja soveltuvuus selvitetään ja vastuuhenkilö sitoutuu tekemään vastaavan rikostausten tarkistuksen lasten kanssa työskentelyä varten kaikista työntekijöistä, jotka työskentelevät alle 18-vuotiaiden kanssa (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002).
  8. Hyväksymisvaiheessa toimitettavien liitteiden tulee olla alle kolme kuukautta vanhoja lukuun ottamatta omavalvontasuunnitelmaa tai todistusta siitä, että palveluntuottaja on merkitty aluehallintoviraston, Valviran tai järjestäjän tuottajarekisteriin.