Siirry sisältöön
Santeri Seppälä Coynty Chief Executive Officer
Eloisa Etelä-Savon hyvinvointialue

Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimen palvelut Etelä-Savon 12 kunnan alueella noin 190 toimipisteessä.

Strategia

Etelä-Savon hyvinvointialueen strategia muodostaa yhdessä myöhemmin laadittavien alastrategioiden kanssa kokonaisuuden, joka ohjaa hyvinvointialueen strategista johtamista, poliittista ohjausta ja kehittämistyötä.

Toiminta ja talous

Etelä-Savon hyvinvointialueelle laaditaan vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmat. Toimintakauden jälkeen julkaistaan tilintarkastuskertomus. Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen hyvinvointialueen toiminnasta.

Johtoryhmä

Etelä-Savon hyvinvointialueen johtoryhmän jäsenet ja heidän yhteystietonsa.

Johdon assistentit

Johdon assistenttien yhteystiedot.

Hankintapalvelut

Hyvinvointialueen hankintapalvelut kuuluvat konsernipalvelujen toimialaan. Hankintapalvelut vastaa Eloisan hankintojen kilpailuttamisesta sekä sopimushallinnan järjestämisestä. Hankintakalenterista löytyy …

Palveluorganisaatio

Etelä-Savon hyvivointialueen palveluorganisaatio jakautuu viiteen toimialaan. Näitä ovat terveyspalvelut, ikääntyneiden palvelut, sosiaalipalvelut, pelastus- ja turvallisuuspalvelut sekä …

Toimielinorganisaatio

Etelä-Savon hyvinvointialueen toimielinorganisaatio muodostuu hyvinvointialueesta annetussa laissa säädetyistä pakollisista toimielimistä, palvelutuotantoa ohjaavista lautakunnista sekä yksilöasioiden jaostosta. Kuva …

Olemme apunasi eri elämäntilanteissa

Tutustu yleisimpiin palveluihimme kohderyhmittäin. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa tuottaa, kehittää ja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja 12 kunnan alueella 133 000 Etelä-Savon asukkaalle.