Siirry sisältöön
Etelä-Savon hyvinvointialueen strategian missio, arvot, visio ja laadulliset tavoitteet.

Missio

Missio kuvaa organisaation toiminta-ajatusta ja olemassaolon tarkoitusta. Etelä-Savon hyvinvointialueen missio on:

Myö yhessä – Terveyttä ja turvaa Etelä-Savossa.

Arvot

Arvot kuvaavat merkityksellisyyttä ja tavoiteltavia asioita, jotka ohjaavat toimintaamme.

  • YHDENVERTAISUUS – Palvelumme ovat kaikkien lähellä ja tukena.
  • VAIKUTTAVUUS – Toimintamme on tarkoituksenmukaista ja vastuullista.
  • ASIAKASLÄHTÖISYYS – Palvelemme asiakkaita inhimillisesti ja arvostavasti.
  • ROHKEUS – Uudistumme luovasti ja ennakkoluulottomasti.
  • TURVALLISUUS – Luomme turvaa asumiseen, työhön ja vapaa-aikaan.

Visio

Visio tiivistää organisaation tavoitteleman tulevaisuudentilan ja päämäärän, joka halutaan saavuttaa. Etelä-Savon hyvinvointialueen visio on:

Paras työpaikka.

Palveluiden suunnannäyttäjä.

Haluttu kumppani.

Laadulliset tavoitteet

Tavoitteet mahdollistavat asetetun vision toteutumisen.

Ennustettava talous luo kestävyyttä ja toiminnan tehokkuus avaa mahdollisuuksia. Ennustettavuus ja vaikuttavuus vaatii kokonaisvaltaista tiedolla johtamista ja suunnitelmallisuutta. Alueellisen ja kansallisen edunvalvonnan merkitys on suuri.

Kokoaan suuremmat asiakaslähtöiset palvelut ja toimivat palvelupolut. Ennaltaehkäisevien ja ihmistä lähellä olevien palveluiden kehittäminen. Asiakaskokemuksen ja asiakastiedon hyödyntäminen. Suomen paras digitaalinen sote-keskus.

Työnantajavetovoima vaatii hyvän johtamisen, osaavia työkavereita sekä molemminpuolista joustavuutta ja ketteryyttä. Työntekijöiden osallistuminen oman ja yhteisen työn kehittämiseen sekä riittävästi hajautetut esihenkilötyön vastuut.

Palveluiden monituottajaympäristön edelleen kehittäminen. Laaja-alainen verkostoyhteistyö. Hyvinvointialueen asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen uudet muodot. Yleinen alueellisen hyvinvoinnin edistäminen.

Eloisan palvelustrategia ja palvelutuotantosuunnitelma

Eloisan palvelustrategia ohjaa hyvinvointialueen palvelutuotantoa ja kehittämistyötä.

Palvelujen tuotantosuunnitelma sisältää konkreettiset toimenpiteet, joilla pyritään toisaalta toteuttamaan hyvinvointialueen strategiaa ja palvelustrategiaa, sekä toisaalta saavuttamaan kustannustehokkuutta ja hillitsemään menojen kasvua.

Eloisan strateginen kehitysohjelma

Eloisan strateginen kehitysohjelma on toimenpidesuunnitelma strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi – ohjelma konkretisoi strategian toteutuksen.

Eloisan strateginen kehitysohjelma kokoaa olennaiset toimenpiteet strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehitysohjelma on jaettu kolmeen kehityshankkeeseen ja strategisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät strategiakauden tavoitteita.

Sivua muokattu 27.2.2024