Siirry sisältöön

Tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja etsiä ratkaisuja sujuvaan arkeen.

Ikääntyneiden asiakasohjaus

Ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaus on ikääntyneille ja heidän läheisilleen tarkoitettu maksuton palvelu. Tavoitteena on tukea …

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on tukea toimimistasi kotiympäristössäsi toimintakyvyn heikkenemisen jälkeen.

Uutena kotihoidon asiakkaana …

Arkikuntoutus

Eri syistä johtuvaa laskua toimintakyvyssäsi pyrimme korjaamaan kotihoidon arkikuntoutuksen avulla. Arkikuntoutus tapahtuu kotonasi ja kestää …

Geriatria

Geriatrian erikoisalaan kuuluvat sairaudet, joiden tutkiminen, hoitaminen ja kuntoutus vaativat ikääntyneiden henkilöiden erityisongelmien …

Omaishoidontuki

Omaishoito tarkoittaa tilannetta, jossa ihminen alentuneen toimintakykynsä takia tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa, joka järjestetään hänen …

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään sosiaalihuoltolain mukaan, huomioiden sinun yksilölliset tarpeesi ja liikkumista helpottavat …

Ikääntyneiden perhehoito

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto, joka tukee toimintakykyä. Perhehoidon vahvuuksia …

Ikääntyneiden sosiaalityö

Gerontologinen sosiaalityö sisältää sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen. Se on pitkäkestoista ja suunnitelmallista muutostyötä iäkkään …

Sotainvalidien ja rintamaveteraanien palvelut

Rintamaveteraaneille ja sotainvalideille tuotetaan kaikki kotona asumista tukevat palvelut. Palveluihin kuuluvat esimerkiksi kotipalvelut, …

Rintamaveteraanien kuntoutus

Rintamaveteraanit ovat oikeutettuja kuntoutukseen.
Kuntoutusta voi saada pitkäaikaisesti laitoksessa tai lyhytaikaisesti päivä- tai …

Olemme apunasi eri elämäntilanteissa

Tutustu yleisimpiin palveluihimme kohderyhmittäin. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa tuottaa, kehittää ja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja 12 kunnan alueella 133 000 Etelä-Savon asukkaalle.