Siirry sisältöön

Tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja etsiä ratkaisuja sujuvaan arkeen.

Ikääntyneiden palveluohjaus

Ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaus on ikääntyneille ja heidän läheisilleen tarkoitettu maksuton palvelu. Tavoitteena on tukea …

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on tukea toimimistasi kotiympäristössäsi toimintakyvyn heikkenemisen jälkeen.

Uutena kotihoidon asiakkaana …

Ikäneuvola

Ikäneuvolan tarkoituksena on tukea ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä ja terveellisiä elintapoja sekä ennaltaehkäistä tapaturmia ja …

Rintamaveteraanien kuntoutus

Rintamaveteraanit ovat oikeutettuja kuntoutukseen.
Kuntoutusta voi saada pitkäaikaisesti laitoksessa tai lyhytaikaisesti päivä- tai …

Arkikuntoutus

Eri syistä johtuvaa laskua toimintakyvyssäsi pyrimme korjaamaan kotihoidon arkikuntoutuksen avulla. Arkikuntoutus tapahtuu kotonasi ja kestää …

Arviointi- ja jaksohoito

Jaksohoidon toiminnan tavoitteena on tukea ikäihmisen kotona asumista ja omaishoitajan työtä.

Lyhytaikainen kuntoutusjakso

Ateriapalvelut

Ateriapalvelun tavoitteena on ylläpitää terveyttä ja toimintakykyä ja tukea kotona asumista. Ateriapalvelua voit saada, vaikka et tarvitsisi …

Geriatria

Geriatrian erikoisalaan kuuluvat sairaudet, joiden tutkiminen, hoitaminen ja kuntoutus vaativat ikääntyneiden henkilöiden erityisongelmien …

Ikääntyneiden etäpalvelut

Etäpalvelun tavoitteena on ylläpitää ikääntyneen toimintakykyä ja tukea kotona asumista jo ennen raskaampiin palveluihin …

Ikääntyneiden yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllinen asuminen voi olla vaihtoehto silloin, kun omassa kodissa asuminen kotiin annattavien palvelujen avulla ei enää suju. …

Ikääntyneiden ympärivuorokautinen asuminen

Ympärivuorokautinen asuminen on vaihtoehto silloin, kun asuminen esimerkiksi kotihoidon, perhehoidon tai yhteisöllisen asumisen avulla ei enää …

Kauppapalvelu

Kauppapalvelun tavoitteena on ylläpitää terveyttä ja toimintakykyä ja tukea kotona asumista.

Kauppapalvelu toteutetaan yhteistyössä …

Saattajapalvelu

Saattajapalvelun tavoitteena on terveydenhuollon palvelun toteutumisen varmistaminen. Saattajan voit saada myös välttämättömälle asiointi- …

Siivouspalvelu

Siivouspalvelun tavoitteena on omaishoitajien sekä pienituloisten ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen. Siivouspalveluun kuuluu perussiivous …

Turvapalvelut

Turvapuhelimen avulla voit saada apua kotiisi ympäri vuorokauden. Turvapuhelimen hälytyspainiketta painamalla aukeaa puheyhteys …

Omaishoidontuki

Omaishoito tarkoittaa tilannetta, jossa ihminen alentuneen toimintakykynsä takia tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa, joka järjestetään hänen …

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään sosiaalihuoltolain mukaan, huomioiden sinun yksilölliset tarpeesi ja liikkumista helpottavat …

Ikääntyneiden perhehoito

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto, joka tukee toimintakykyä. Perhehoidon vahvuuksia …

Ikääntyneiden tuettu asuminen

Tuetun asumisen tavoitteena on tukea ikääntynyttä itsenäisessä asumisessa tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella …

Ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta

Kuntouttava päivätoiminta tukee ja edistää ikääntyneen toimintakykyä, omatoimisuutta, henkistä vireyttä ja itsenäistä tai tuettua kotona…

Gerontologinen sosiaalityö

Gerontologinen sosiaalityö sisältää sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen. Se on pitkäkestoista ja suunnitelmallista muutostyötä iäkkään …

Sotainvalidien ja rintamaveteraanien palvelut

Rintamaveteraaneille ja sotainvalideille tuotetaan kaikki kotona asumista tukevat palvelut. Palveluihin kuuluvat esimerkiksi kotipalvelut, …

Olemme apunasi eri elämäntilanteissa

Tutustu yleisimpiin palveluihimme kohderyhmittäin. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa tuottaa, kehittää ja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja 12 kunnan alueella 133 000 Etelä-Savon asukkaalle.