Siirry sisältöön

Eloisan kuljetuspalvelujen tilaus

henkilöille, joilla on vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukainen päätös kuljetuspalveluista p. 015 357 5200, avoinna 24/7

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään sosiaalihuoltolain mukaan, huomioiden sinun yksilölliset tarpeesi ja liikkumista helpottavat ratkaisut arkielämässä. Tavoitteena on kotona asumisen ja itsenäisen elämisen tukeminen.

Jos asut palveluliikenteen alueen ulkopuolella, voi saada enintään kahdeksan (8) yhdensuuntaista kuljetuspalvelumatkaa kuukaudessa. Jos asut palveluliikenteen alueella ja kykenet käyttämään julkista palveluliikennettä, voit saada enintään neljä (4) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.

Sotainvalideille ja rintamaveteraaneille matkoja myönnetään tarpeen mukaan kuukaudessa.

Toimi näin

Jos haluat selvittää oikeutesi kuljetuspalveluun, voit tehdä sähköisessä Omaolo-palvelussa arvion liikkumisesta kodin ulkopuolella. Saat vastaustesi perusteella arvion, oletko sinä tai läheisesi oikeutettu hakemaan tukea. Huomioi, että et voi kuitenkaan hakea tukea Omaolossa. Näet yleiset ohjeet, joiden mukaan voit toimia. 

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelua voit hakea olemalla yhteydessä ikääntyneiden asiakasohjaukseen. Ikääntyneiden asiakasohjauksen tavoitat puhelimitse tai sähköisesti chatissa ja kiireettömällä yhteydenottopyynnöllä, jotka löydät Eloisan verkkosivuilta.

Voit hakea palvelua myös täyttämällä iäkkäiden palvelujen hakemuksen Eloisan verkkosivuilla.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu voi sopia sinulle tai läheisellesi, jos

  • et pysty käyttämään julkisia joukkoliikennepalveluja
  • tarvitset tukea liikkumiseen esimerkiksi ikääntymisestä johtuvan toimintakyvyn heikkenemisen takia
  • tarvitset tukea liikkumiseen, mutta et ole oikeutettu vammaisuuden perusteella järjestettäviin palveluihin ja tukitoimiin vammaispalvelulain mukaan
  • olet sotainvalidi tai rintamaveteraani

Tausta ja lainsäädäntö

Kuljetuspalvelut on tarkoitettu vammaisille henkilöille, sairaille ja vähävaraisille ikääntyneille, jotka eivät pysty käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Palvelua käyttävä voi matkustaa esimerkiksi taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksella. Kuljetuspalveluina järjestetään välttämättömästi tarvittavat ja kohtuulliset matkat.