Siirry sisältöön
Kuvituskuva laki
Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), asiakaslaki, tuli voimaan vuonna 2001.

Potilaan oikeudet

Potilaslakia sovelletaan kaikkeen terveydenhuoltoon sekä sosiaalihuollon laitoksissa annettaviin terveydenhuollon palveluihin. Potilaan oikeudet Terveydentilan edellyttämään terveyden- …

Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon

Mikäli olet tyytymätön saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, toivomme että yrität selvittää asian kyseisen yksikön …

Potilasvahinko, lääkevahinko ja muut vahingot

Potilasvakuutus Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei kaikissa tapauksissa voida välttää parhaalla …

Muutoksenhaku sosiaalihuollon päätöksiin

Sosiaalihuollossa asiakas voi hakea muutosta saamaansa päätökseen, oikaisuvaatimusohjeet lähetetään aina päätöksen yhteydessä. Oikaisuvaatimukset käsittelee Etelä-Savon …

Olemme apunasi eri elämäntilanteissa

Tutustu yleisimpiin palveluihimme kohderyhmittäin. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa tuottaa, kehittää ja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja 12 kunnan alueella 133 000 Etelä-Savon asukkaalle.