Siirry sisältöön
sulje tiedote
Terveyspalveluissamme viivettä

Tietojärjestelmissämme oli vikaa tiistaina 18.6. Vika on korjattu. Palveluissamme voi silti esiintyä viivettä vielä ruuhkan purkamisen vuoksi. Pahoittelemme mahdollisia viiveitä.

Mikäli olet tyytymätön saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, toivomme että yrität selvittää asian kyseisen yksikön työntekijöiden tai heidän esihenkilönsä kautta. Jos koet, että asian selvittäminen yksikön kanssa ei onnistu, voit tehdä muistutuksen terveydenhuollon palveluista johtajaylilääkärille tai sosiaalihuollon palveluista sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Muistutus tulee tehdä kirjallisena. Lomake muistutuksen tekemiseen löytyy verkkosivuiltamme osiosta lomakkeet ja hakemukset.

Tarvittaessa muistutuksen tekemisessä auttaa hyvinvointialueen sosiaali- ja potilasasiavastaava.


Asiakkaalla, potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus tehdä myös kantelu valvovalle viranomaiselle, jos hän on tyytymätön sosiaali- ja terveydenhuollossa saatuun palveluun, hoitoon tai kohteluun.

Kantelun voi tehdä Aluehallintovirastoon tai Valviraan, jos muistutukseen saatu vastine ei ole tyydyttävä. Kantelun voi tehdä myös eduskunnan oikeusasiamiehelle ja joissakin tapauksissa oikeuskanslerille.

Jos asiasta ei ole tehty muistutusta, ja valvontaviranomainen arvioi, että kantelu on tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena, viranomainen voi siirtää asian asianomaiseen toimintayksikköön tai sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan käsiteltäväksi muistutuksena.

Aluehallintovirasto käsittelee pääosan kanteluista. Vain silloin, jos epäilee hoitovirheen johtaneen potilaan kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammautumiseen, kantelu kannattaa tehdä Valviraan. Silloin myös potilasvahinkoilmoituksen tekeminen voi olla tarpeellista.

Sosiaali- ja potilasasiavastaava antaa tarvittaessa lisätietoja ja ohjeita kanteluasioissa.

Sivua muokattu 17.1.2024