Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Asiakkaan ja potilaan näkökulmasta turvallisuus tarkoittaa sitä, että hän saa tarvitsemansa oikean hoidon ja palvelun oikeaan aikaan, eikä hoidosta tai palvelusta aiheudu mitään haittaa. Asiakas- ja potilasturvallisuuteen kuuluu:

 • Hoitamisen ja palvelujen turvallisuus
 • Lääkehoidon turvallisuus sekä
 • Lääkintälaitteiden turvallisuus.

Etelä-Savon hyvinvointialueella työskentelee osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta, jonka toimintaa ohjaavat arvot: yhdenvertaisuus, vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys, rohkeus ja turvallisuus. Asiakas- ja potilasturvallisuusjärjestelmän toiminnasta ja laadusta vastaa hyvinvointialueen johto ja lähiesihenkilöt omilla vastuualueillaan ja sen toteuttamiseen osallistuvat kaikki hyvinvointialueen työntekijät. Jokainen Etelä-Savon hyvinvointialueen työntekijä vastaa oman toiminnan turvallisuudesta ja laadusta, huolehtii osaltaan asiakkaiden ja potilaiden hyvästä kohtelusta sekä tietosuojasta asiakas- ja potilasasioiden käsittelyssä.

Miten sinä voit edistää omaa turvallisuuttasi?

 • Varmista, että henkilökunnalla on oikeat tiedot sinusta ja sairaudestasi.
 • Kysy rohkeasti, jos jokin palvelussa, hoidossa tai jatkosuunnitelmissa on epäselvää.
 • Varmista, että saat tiedon sinulle tehtyjen toimenpiteiden tuloksista.
 • Kerro käyttämistäsi resepti- ja itsehoitolääkkeistä sekä lääkkeisiin liittyvistä allergioista.
 • Tutustu saamiisi hoito-ohjeisiin.
 • Kerro, jos jokin asia palvelussa tai hoidossa epäilyttää tai huolettaa sinua.
 • Ilmoita, jos tiedät tai epäilet olevasi raskaana tai jos imetät.
 • Ilmoita välittömästi henkilökunnalle, jos koet tai epäilet palvelussasi/hoidossasi tapahtuneen virheen.
 • Huolehdi käsihygieniasta – Pese kätesi huolellisesti aina wc-käynnin jälkeen, saapuessasi asiakkaaksi, potilaaksi tai vierailulle.
 • Noudata alueellista kasvomaskisuositusta sekä yksikön vierailuohjeita.
 • Anna meille palautetta saamastasi palvelusta, hoidosta tai kohtelusta.

Palautteesi on meille tärkeää

Voit antaa meille avointa palautetta saamastasi hoidosta, palvelusta tai kohtelusta palaute sivumme kautta.

Mikäli olet kohdannut palvelussa tai hoidossa tilanteen, joka on aiheuttanut tai olisi voinut aiheuttaa sinulle haittaa, pyydämme sinua tai läheistäsi tekemään vaaratapahtumailmoituksen.

Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä, mutta jos haluat vastauksen ilmoitukseesi, niin laita mukaan yhteystietosi. Voit ottaa asian puheeksi myös henkilökunnan kanssa. Näin tulee tehdä erityisesti silloin, jos asia vaatii välitöntä korjausta. Vaaratapahtumailmoitukset käsitellään tapahtumayksikössä ja toimintaa kehitetään ilmoitusten pohjalta niin, että uusilta vastaavanlaisilta tapahtumilta voitaisiin välttyä.

Tutustu myös:


Asiakas- ja potilasturvallisuus asiakkaan ja potilaan silmin (Youtube)
Asiakas- ja potilasturvallisuus läheisen silmin (Youtube)

Sivua muokattu 3.1.2024