Siirry sisältöön

Aluevaltuutettujen päätöksenteko perustuu yhdenvertaisuuteen. Päätöksiä ei tehdä kuntaperusteisesti, vaan niissä huomioidaan koko Etelä-Savon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet.

Aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan aluevaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen
Esityslistat ja pöytäkirjat
Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelua koskevat päätöksentekoasiakirjat kuten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät kootusti Dynasty-järjestelmästä:
Aluevaltuusto
Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustossa on 59 jäsentä. Tällä toimikaudella jokaisesta Etelä-Savon alueen kunnasta on aluevaltuustossa vähintään yksi …
Aluehallitus
Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallituksessa on aluevaltuuston päätöksellä 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen jäsenistä …
Lautakunnat
Aluevaltuusto asettaa lautakunnat. Lautakunnalla on oltava puheenjohtaja ja vähintään yksi varapuheenjohtaja. Alla olevissa haitarivalikoissa on …
Hallintosääntö

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön rakenteen määrittelee keskeisiltä osin hyvinvointialueesta annetun lain 95 §. Hallintosäännössä määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jakautuminen eri toimielinten välillä.

Sidonnaisuusilmoitukset
Hyvinvointialuelain 89 §:n mukaan hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa …
Viranhaltijapäätökset
Etelä-Savon hyvinvointialueen viranhaltijapäätökset löytyvät Dynasty-järjestelmästä:
Ilmoitukset
Tällä sivulla julkaistaan päätöksentekoon liittyviä virallisia ilmoituksia. Ilmoitukset pidetään näkyvillä pääsääntöisesti 30 päivän ajan. Lisätietoja …

Olemme apunasi eri elämäntilanteissa

Tutustu yleisimpiin palveluihimme kohderyhmittäin. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa tuottaa, kehittää ja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja 12 kunnan alueella 133 000 Etelä-Savon asukkaalle.