Siirry sisältöön

Aluevaltuutettujen päätöksenteko perustuu yhdenvertaisuuteen. Päätöksiä ei tehdä kuntaperusteisesti, vaan niissä huomioidaan koko Etelä-Savon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet.

Aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan aluevaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen
Sääntökirjat

Tutustu Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan sääntökirjoihin.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelua koskevat päätöksentekoasiakirjat kuten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät kootusti Dynasty-järjestelmästä:

Aluevaltuusto

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustossa on 59 jäsentä. Tällä toimikaudella jokaisesta Etelä-Savon alueen kunnasta on aluevaltuustossa vähintään yksi …

Aluehallitus

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallituksessa on aluevaltuuston päätöksellä 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen jäsenistä …

Lautakunnat ja toimielimet

Etelä-Savon hyvinvointialueella on useita vaikuttamiskanavia, joiden kautta alueen asukkailla sekä palvelujen käyttäjillä on mahdollisuus osallistua …

Hallintosääntö ja toimivallan siirrot

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön rakenteen määrittelee keskeisiltä osin hyvinvointialueesta annetun lain 95 §. Hallintosäännössä määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jakautuminen eri toimielinten välillä. Toimielin ja viranhaltija voi siirtää hallintosäännössä määrättyä toimivaltaansa edelleen.

Sidonnaisuusilmoitukset

Hyvinvointialuelain 89 §:n mukaan hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa …

Viranhaltijapäätökset

Etelä-Savon hyvinvointialueen viranhaltijapäätökset löytyvät Dynasty-järjestelmästä:

Olemme apunasi eri elämäntilanteissa

Tutustu yleisimpiin palveluihimme kohderyhmittäin. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa tuottaa, kehittää ja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja 12 kunnan alueella 133 000 Etelä-Savon asukkaalle.