Siirry sisältöön

Hyvinvointialuelain 89 §:n mukaan hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Aluehallituksen jäsenillä, aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajilla ja varapuheenjohtajilla, hyvinvointialuejohtajalla sekä aluehallituksen ja lautakunnan esittelijällä on velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. 

Sivua muokattu 12.1.2023