Siirry sisältöön

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallituksessa on aluevaltuuston päätöksellä 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen jäsenistä lisäksi puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa. 

Aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Se johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Aluehallitus vastaa hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta, palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta, omistajaohjauksesta, henkilöstöpolitiikasta sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan järjestämisestä. Aluehallitus vastaa myös sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. Hyvinvointialuejohtaja toimii aluehallituksen esittelijänä. 

  • ma 29.1.2024
  • ma 12.2.2024
  • ma 4.3.2024
  • ma 18.3.2024
  • ma 8.4.2024
  • ma 29.4.2024
  • ma 13.5.2024
  • ma 27.5.2024
  • ma 10.6.2024
  • ma 24.6.2024 (vain tarvittaessa)

Aluehallituksen tehtävänä on muun muassa:

1) vastata hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta;

2) vastata aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;

3) valvoa hyvinvointialueen etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa hyvinvointialuetta ja käyttää sen puhevaltaa;

4) edustaa hyvinvointialuetta työnantajana ja vastata hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikasta;

5) vastata hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta;

6) vastata hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta;

7) huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä;

8) huolehtia hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen kaikki tehtävät ovat luettavissa hallintosäännöstä.

Aluehallituksen jäsenten sähköpostit ovat muotoa:
lh-etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Puheenjohtaja: Heikki Laukkanen (kesk.)
1. varapuheenjohtaja: Arto Seppälä (sd.)
2. varapuheenjohtaja: Pirkko Valtola (kok.)

Jäsen / Varajäsen

Saari, Sanni (kesk.) / Sistonen, Eero (kesk.)
Huupponen, Erkki (sd.) / Kuronen, Tuula (sd.)
Koskela, Jouni (kd.), 1/2 valt.kausi / Järvinen, Heli (vihr.), 1/2 valt.kausi
Kuikka, Seija (kesk.) / Honkamaa, Tapio (kesk.)
Laine, Janne (kesk.) / Karvinen, Hannu (kesk.)
Laukkanen, Heikki (kesk.) / Mykkänen, Risto (vas.)
Moilanen, Soili (kesk.) / Honkanen, Heidi (kesk.)
Peitsaro, Panu (liik.) / Juuti, Tero (liik.)
Stenberg, Eija (sd.) / Hartonen, Ari (sd.)
Strandman, Jaana (ps.) / Visunen, Kirsi (ps.)
Seppälä, Arto (sd.) / Juhola, Jatta (sd.)
Valtola, Oskari (kok.) / Hänninen, Ari (kok.)
Valtola, Pirkko (kok.) / Soininen, Mali (kok.)

Sivua muokattu 8.3.2024