Siirry sisältöön

Aluevaltuusto asettaa lautakunnat. Lautakunnalla on oltava puheenjohtaja ja vähintään yksi varapuheenjohtaja. Alla olevissa haitarivalikoissa on nähtävissä Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston asettamat lautakunnat ajalle 2022-2025.

Lautakuntien jäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@etela-savo.fi.

Aluevaltuuston vaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Lautakunnan jäsenet / varajäsenet

Puheenjohtaja: Eero Sistonen (kesk.)
Varapuheenjohtaja: Jatta Juhola (sd.)

Ajanto, Katri (liik.) / Stenberg, Eija (sd.)
Hämäläinen, Miia (kok.) / Niemelä, Sanna (vas.)
Juhola, Jatta (sd.) / Koskela, Jouni (kd.)
Järvinen, Sami (ps.) / Pulliainen, Liisa (kesk.)
Sistonen, Eero (kesk.) / Liikanen, Veli (vihr.)

Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialuelaissa säädettyjen tehtävien mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toimintaan ja talouteen kohdistuvasta tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnista sekä sidonnaisuusilmoitusten ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta.

Lautakunnan jäsenet / varajäsenet

Puheenjohtaja: Mirja Anunti-Virta (kok.) 
Varapuheenjohtaja: Laura Hämäläinen (kesk.) 

Ajanto, Katri (liik.) / Pekkonen, Pasi (liik.)
Anunti-Virta, Mirja (kok.) / Heikkinen, Liisa (kok.)
Hassinen, Riitta (sd.) / Rantalainen, Raija (sd.)
Hämäläinen, Laura (kesk.) / Kakriainen, Markku (kesk.)
Kauria, Outi (kesk.) / Levänen, Arvo (kesk.)
Kristiansson, Olli-Pekka (sd.) / Nousiainen, Markku (sd.)
Mouhu, Kari (ps.) / Lindholm, Terttu-Liisa (ps.)
Pasanen, Unto (kesk.) / Nousiainen, Marja Sisko (kesk.)
Turunen, Pekka (kok.) / Taipale, Mauri (kok.)

Aluevaalilautakunnassa on viisi jäsentä sekä viisi varajäsentä. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Aluevaalilautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii aluevaalilautakunnan sihteeri.

Lautakunnan jäsenet / varajäsenet

Puheenjohtaja: Jari Sihvonen (kesk.)
Varapuheenjohtaja: Mervi Lipsanen (sd.)
Jäsenet: Anna-Mari Kovanen (kok.), Raimo Heinänen (ps.) ja Tuija Vänttinen (liik.)
Varajäsenet: Vesa Rouhiainen (vihr.), Heikki Haukijärvi (kd.), Risto Mykkänen (vas.), Eeva Vuorinen (kesk.) ja Mia Estelle Lotta (sd.)

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla valtuutettu. Varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunta:

1. vastaa tutkimus-, tuotekehitys-, innovaatio- ja osaamistoiminnan ohjauksesta
ja hyväksyy innovaatiotoimintaa koskevat yhteistyö- ja kumppanuussopimukset

2. tukee, ennakoi ja arvioi järjestämisen ja palvelutuotannon toimintaa ja
voimavarojen hyödyntämistä ja kehittämistä

3. tekee esityksen hyvinvointialueen palvelustrategiaksi

4. tekee esityksen hyvinvointialueen käytössä olevien kiinteistöjen ylläpidosta ja kehittämisestä osana hyvinvointialuestrategiaa.

Lautakunnan jäsenet / varajäsenet

Puheenjohtaja: Anne Puntanen (sd.)
Varapuheenjohtaja: Mali Soininen (kok.)

Auvinen, Hannu (kesk.) / Kemppainen, Sanni (kesk.)
Järvinen, Sami (ps.) / Sensio, Jani (ps.)
Kokko, Sampsa (kok.) / Tuunanen, Jarmo (kok.)
Laukkarinen, Jaana (sd.) / Rautiainen, Sari (sd.)
Mynttinen, Maritta (kesk.) / Väisänen, Sanna (vas.)
Puputti, Seija (liik.) / Janhunen, Katriina (vihr.)
Pöyry, Pekka (kesk.) / Noponen, Perttu (kesk.)
Puntanen, Anne (sd.) / Hartonen, Ari (sd.)
Soininen, Mali (kok.) / Rasola, Nina (kok.)

Turvallisuuslautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu. Varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Turvallisuuslautakunta:

1. seuraa, arvioi ja raportoi aluehallitukselle hyvinvointialueen turvallisuus- ja
varautumisjärjestelyjen toteuttamisesta

2. seuraa ja arvioi pelastuspalveluiden lainmukaisuutta, vaikuttavuutta,
palvelutason toteutumista sekä raportoi asiasta aluehallitukselle vuosittain

3. hyväksyy osaltaan pelastustoimen vuosittaisen selvityksen palvelujen
toteutumisesta ja talouden tilasta

4. hyväksyy pelastustoimen tehtävien ja palvelujen omavalvontaohjelman

5. tekee esityksen aluehallitukselle hyvinvointialueella tarvittavista turvallisuus
–ja valmiussuunnitelmista

6. tekee esityksen pelastustoimen palvelutasopäätökseksi

7. tekee esityksen ensihoidon palvelutasopäätökseksi

8. toimii pelastustoimen monijäsenisenä toimielimenä

Lautakunnan jäsenet / varajäsenet

Puheenjohtaja: Miia Hämäläinen (kok.)
Varapuheenjohtaja: Tuukka Suomalainen (kesk.)

Heinänen, Raimo (ps.) / Sensio, Jani (ps.)
Hämäläinen, Miia (kok.) / Kovanen, Anna-Maria (kok.)
Kantola, Eero (kd.) / Marttinen, Mika (liik.)
Laamanen, Kirsti (kesk.) / Sallinen, Leena (vas.)
Leinonen, Janne (kok.) / Vuori, Juha (kok.)
Lipsanen, Mervi (sd.) / Saintula, Eija (sd.)
Pulliainen, Liisa (kesk.) / Matilainen, Anne (kesk.)
Strengell, Jarno (sd.) / Nousiainen, Markku (sd.)
Suomalainen, Tuukka (kesk.) / Leppäkumpu, Raimo (kesk.)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa on 13 jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta:

1. hyväksyy potilas- ja sosiaaliasiamiesten raportit ja tekee suosituksen jatkotoimenpiteiksi

2. päättää myönnettävien yleisten avustusten periaatteista ja menettelytavoista sekä jakamisesta määrärahojen puitteissa

3. seuraa, arvioi ja raportoi vuosittain hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä ja toteutuneista toimenpiteistä

4. tekee esityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi osana hyvinvointialueen strategiaa

5. tekee esityksen osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmaksi ja mahdollisista muista hyvinvointialuestrategian kokonaisuuteen sisältyvistä ohjelmista ja suunnitelmista lautakunnan tehtäväalueen mukaisesti

6. tekee esityksen hyvinvointialueen hyvinvointikertomukseksi ja – suunnitelmaksi valtuustokausittain

7. tekee esityksen hyvinvointialueen ja kuntien välisen yhteistyön yhteistyörakenteista, toimintamalleista ja tiedonkulusta

8. antaa lausunnon hyvinvointialueen palvelustrategiasta palvelu- ja
tulevaisuuslautakunnalle.

Lautakunnan jäsenet / varajäsenet

Puheenjohtaja: Tapio Honkamaa (kesk.)
Varapuheenjohtaja: Ville Remes (kok.)

Hartonen, Tanja (ps.) / Visunen, Kirsi (ps.)
Honkamaa, Tapio (kesk.) / Annala, Esa (vas.)
Juhola, Jatta (sd.) / Tuovinen, Katja (sd.)
Kilpeläinen, Pekka (sd.) / Vironen, Jouni (sd.)
Liukkonen, Saara (kok.) / Turunen, Taru (kok.)
Merikoski, Yrjö (kesk.) / Männistö, Pyry (kesk.)
Pekonen, Petri (kesk.) / Huhtinen, Marjaana (kesk.)
Peni, Riikka (vihr.) / Jämsä, Mika (vihr.)
Pirttiaho, Susanna (kesk.) / Hämäläinen, Maija (kesk.)
Tikkanen, Petri (sd.) / Ruotsalainen, Rita (sd.)
Remes, Ville (kok.) / Lautala, Pentti (kok.)
Smedberg, Jari (liik.) / Vänttinen, Tuija (liik.)
Tella, Airi (kesk.) / Pirinen, Kaj (kesk.)

Sivua muokattu 28.9.2023