Siirry sisältöön

Etelä-Savon hyvinvointialueella on useita vaikuttamiskanavia, joiden kautta alueen asukkailla sekä palvelujen käyttäjillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Näitä ovat muun muassa eri lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet.

Vaikuttamistoimielimet

Etelä-Savon hyvinvointialueella on kolme erilaista vaikuttamistoimielintä, jotka aluehallitus asettaa hyvinvointialuelain mukaan. Toimielimet valitaan valtuustokausittain.

Etelä-Savon hyvinvointialueen nuorisovaltuustolla, vanhusneuvostolla ja vammaisneuvostolla on kullakin oikeus nimetä yksi edustaja hyvinvointialueen lautakuntiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Lisäksi vaikuttamistoimielimillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hyvinvointialueen aluevaltuustossa.

Puheenjohtaja Sara Heino
Varapuheenjohtaja Olivia Wetterstrand

Kuntien nuorisovaltuustojen valitsemat jäsenet / varajäsenet

Ida Tissari / Rudolfs Kustavus
Kaisla Tuominen / Iiris Pirinen
Casper Vihervuori / Alma Pusa
Toivo Tiihonen / Otto Lindsted
Ronja Nevanperä / Ella Hahl
Vilma Ahtiainen / Siiri Pöyry
Tatu Särkkä
Iida Hynninen
Maija Tuovinen / Sinna Ahonen
Lotta Silvennoinen / Leo Huttunen
Silja Virta

Avoimella haulla valitut jäsenet

Sara Heino
Eva Sahlman
Riina Tiainen
Olivia Wetterstarnd
Onni Pänkäläinen

Avoimella haulla valittujen jäsenten 1. varajäsen Aamos Kilponen ja 2. varajäsen Sebastian Niemeläinen.

varapuheenjohtaja Eija Luukkonen p. 050 574 2956

Pieksämäki
Jäsen: Jorma Laasonen
Varajäsen: Ritva Vuohelainen

Savonlinna
Jäsenet: Jouko Makkonen
Varajäsen: Maire Hämäläinen

Mikkeli
Jäsenet: Risto Korhonen, Aija Himanen, Hannu Karttunen
Varajäsen: Tuula Lahtinen

Mäntyharju
Jäsen: Jorma Laesharju
Varajäsen: Jaana Lopperi

Juva
Jäsen: Eija Luukkonen
Varajäsen: Esko Vuokko

Enonkoski
Jäsen: Kirsti Heiskanen
Varajäsen: Aila Sairanen

Sulkava
Jäsen: Pertti Paunonen
Varajäsen: Tuula Kosonen

Rantasalmi
Jäsen: Helena Kärkkäinen
Varajäsen: Eero Eronen

Puumala
Jäsen: Kari Laamanen
Varajäsen: Helvi Valtonen

Kangasniemi
Jäsen: Pirjo Laitinen, Simo Hokkanen

Pertunmaa
Jäsen: Kaija Montin
Varajäsen: Sirkku Salomäki

Hirvensalmi
Jäsen: Sirpa-Helena Pesonen
Varajäsen: Juhani Manninen

EKL Eläkkeensaajat Mikkelin piiri

Jäsen: Leena Teittinen
Varajäsen: Pekka Holopainen

Etelä-Savon kansallinen senioripiiri
Jäsen: Pekka Valtari
Varajäsen: Liisa Torniainen

Eläkeliitto Etelä-Savon piiri
Jäsen: Arvo Levänen
Varajäsen: Eeva-Liisa Luukkonen

Eläkeliitto Itä-Savon piiri
Jäsen: Kirsti Eronen
Varajäsen: Leena Suhonen

Puheenjohtaja: Leena Pekkanen

Savonlinna
Jäsenet: Risto Jurvanen, Piritta Punnonen

Mikkeli
Jäsenet: Kauko Väisänen, Anneli Liukkonen, Timo Petäjämäki
Varajäsen: Reijo Hämäläinen

Pieksämäki
Jäsen: Helena Saavalainen
Varajäsen: Pertti Kumpulainen

Mäntyharju
Jäsen: Leena Pekkanen

Juva
Jäsen: Tapio Immonen
Varajäsen: Vuokko Viljanen

Enonkoski
Jäsen: Tuula Muhonen
Varajäsen: Maria Loikkanen

Sulkava
Jäsen: Eeva Lyytinen
Varajäsen: Hannamari Autio

Rantasalmi
Jäsen: Olli Pekka Nykänen

Puumala
Jäsen: Kari Laamanen
Varajäsen: Helvi Valtonen

Kangasniemi
Jäsen: Pirjo Laitinen, Kirsti Lähteenmäki

Pertunmaa
Jäsen: Kaisa Varjoaho
Varajäsen: Sirkku Salomäki

Hirvensalmi
Jäsen: Sirpa-Helena Pesonen
Varajäsen: Juhani Manninen

Lautakunnat

Etelä-Savon hyvinvointialueen lautakunnat asettaa aluevaltuusto. Lautakunnilla on oltava puheenjohtaja ja vähintään yksi varapuheenjohtaja. Alla olevissa haitarivalikoissa on nähtävissä Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston asettamat lautakunnat ajalle 2022-2025.

Lautakuntien jäsenten sähköpostit ovat muotoa lh-etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi. Varajäsenten osalta sekä aluevaalilautakunnan osalta sähköpostit tulevat käyttöön myöhemmin.

Aluevaltuuston vaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Lautakunnan jäsenet / varajäsenet

Puheenjohtaja: Eero Sistonen (kesk.)
Varapuheenjohtaja: Jatta Juhola (sd.)

Huhtala, Katri (liik.) / Stenberg, Eija (sd.)
Hämäläinen, Miia (kok.) / Nieminiitty, Sanna (vas.)
Juhola, Jatta (sd.) / Koskela, Jouni (kd.)
Järvinen, Sami (kok.) / Pulliainen, Liisa (kesk.)
Sistonen, Eero (kesk.) / Liikanen, Veli (vihr.)

Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialuelaissa säädettyjen tehtävien mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toimintaan ja talouteen kohdistuvasta tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnista sekä sidonnaisuusilmoitusten ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta.

Lautakunnan jäsenet / varajäsenet

Puheenjohtaja: Mirja Anunti-Virta (kok.) 
Varapuheenjohtaja: Laura Hämäläinen (kesk.) 

Anunti-Virta, Mirja (kok.) / Heikkinen, Liisa (kok.)
Hassinen, Riitta (sd.) / Rantalainen, Raija (sd.)
Huhtala, Katri (liik.) / Pekkonen, Pasi (liik.)
Hämäläinen, Laura (kesk.) / Kakriainen, Markku (kesk.)
Kauria, Outi (kesk.) / Levänen, Arvo (kesk.)
Kristiansson, Olli-Pekka (sd.) / Nousiainen, Markku (sd.)
Mouhu, Kari (ps.) / Lindholm, Terttu-Liisa (ps.)
Pasanen, Unto (kesk.) / Nousiainen, Marja Sisko (kesk.)
Turunen, Pekka (kok.) / Taipale, Mauri (kok.)

Aluevaalilautakunnassa on viisi jäsentä sekä viisi varajäsentä. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Aluevaalilautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii aluevaalilautakunnan sihteeri.

Lautakunnan jäsenet / varajäsenet

Puheenjohtaja: Jari Sihvonen (kesk.)
Varapuheenjohtaja: Mervi Lipsanen (sd.)
Jäsenet: Anna-Mari Kovanen (kok.), Raimo Heinänen (ps.) ja Tuija Vänttinen (liik.)
Varajäsenet: Vesa Rouhiainen (vihr.), Heikki Haukijärvi (kd.), Risto Mykkänen (vas.), Eeva Vuorinen (kesk.) ja Mia Estelle Lotta (sd.)

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla valtuutettu. Varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunta:

1. vastaa tutkimus-, tuotekehitys-, innovaatio- ja osaamistoiminnan ohjauksesta
ja hyväksyy innovaatiotoimintaa koskevat yhteistyö- ja kumppanuussopimukset

2. tukee, ennakoi ja arvioi järjestämisen ja palvelutuotannon toimintaa ja
voimavarojen hyödyntämistä ja kehittämistä

3. tekee esityksen hyvinvointialueen palvelustrategiaksi

4. tekee esityksen hyvinvointialueen käytössä olevien kiinteistöjen ylläpidosta ja kehittämisestä osana hyvinvointialuestrategiaa.

Lautakunnan jäsenet / varajäsenet

Puheenjohtaja: Anne Puntanen (sd.)
Varapuheenjohtaja: Mali Soininen (kok.)

Auvinen, Hannu (kesk.) / Saari, Sanni (kesk.)
Kokko, Sampsa (kok.) / Tuunanen, Jarmo (kok.)
Laukkarinen, Jaana (sd.) / Rautiainen, Sari (sd.)
Liukkonen, Tapani (ps.) / Ritvanen, Petri (ps.)
Mynttinen, Maritta (kesk.) / Väisänen, Sanna (vas.)
Puputti, Seija (liik.) / Janhunen, Katriina (vihr.)
Pöyry, Pekka (kesk.) / Noponen, Perttu (kesk.)
Puntanen, Anne (sd.) / Hartonen, Ari (sd.)
Soininen, Mali (kok.) / Rasola, Nina (kok.)

Turvallisuuslautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu. Varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Turvallisuuslautakunta:

1. seuraa, arvioi ja raportoi aluehallitukselle hyvinvointialueen turvallisuus- ja
varautumisjärjestelyjen toteuttamisesta

2. seuraa ja arvioi pelastuspalveluiden lainmukaisuutta, vaikuttavuutta,
palvelutason toteutumista sekä raportoi asiasta aluehallitukselle vuosittain

3. hyväksyy osaltaan pelastustoimen vuosittaisen selvityksen palvelujen
toteutumisesta ja talouden tilasta

4. hyväksyy pelastustoimen tehtävien ja palvelujen omavalvontaohjelman

5. tekee esityksen aluehallitukselle hyvinvointialueella tarvittavista turvallisuus
–ja valmiussuunnitelmista

6. tekee esityksen pelastustoimen palvelutasopäätökseksi

7. tekee esityksen ensihoidon palvelutasopäätökseksi

8. toimii pelastustoimen monijäsenisenä toimielimenä

Lautakunnan jäsenet / varajäsenet

Puheenjohtaja: Miia Hämäläinen (kok.)
Varapuheenjohtaja: Tuukka Suomalainen (kesk.)

Heinänen, Raimo (ps.) / Laitinen, Pekka (ps.)
Hämäläinen, Miia (kok.) / Kovanen, Anna-Maria (kok.)
Kantola, Eero (kd.) / Marttinen, Mika (liik.)
Laamanen, Kirsti (kesk.) / Sallinen, Leena (vas.)
Leinonen, Janne (kok.) / Vuori, Juha (kok.)
Lipsanen, Mervi (sd.) / Saintula, Eija (sd.)
Pulliainen, Liisa (kesk.) / Matilainen, Anne (kesk.)
Strengell, Jarno (sd.) / Nousiainen, Markku (sd.)
Suomalainen, Tuukka (kesk.) / Leppäkumpu, Raimo (kesk.)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa on 13 jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta:

1. hyväksyy potilas- ja sosiaaliasiamiesten raportit ja tekee suosituksen jatkotoimenpiteiksi

2. päättää myönnettävien yleisten avustusten periaatteista ja menettelytavoista sekä jakamisesta määrärahojen puitteissa

3. seuraa, arvioi ja raportoi vuosittain hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä ja toteutuneista toimenpiteistä

4. tekee esityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi osana hyvinvointialueen strategiaa

5. tekee esityksen osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmaksi ja mahdollisista muista hyvinvointialuestrategian kokonaisuuteen sisältyvistä ohjelmista ja suunnitelmista lautakunnan tehtäväalueen mukaisesti

6. tekee esityksen hyvinvointialueen hyvinvointikertomukseksi ja – suunnitelmaksi valtuustokausittain

7. tekee esityksen hyvinvointialueen ja kuntien välisen yhteistyön yhteistyörakenteista, toimintamalleista ja tiedonkulusta

8. antaa lausunnon hyvinvointialueen palvelustrategiasta palvelu- ja
tulevaisuuslautakunnalle.

Lautakunnan jäsenet / varajäsenet

Puheenjohtaja: Tapio Honkamaa (kesk.)
Varapuheenjohtaja: Ville Remes (kok.)

Hartonen, Tanja (kesk.) / Visunen, Kirsi (ps.)
Honkamaa, Tapio (kesk.) / Annala, Esa (vas.)
Juhola, Jatta (sd.) / Tuovinen, Katja (sd.)
Kilpeläinen, Pekka (sd.) / Vironen, Jouni (sd.)
Liukkonen, Saara (kok.) / Turunen, Taru (kok.)
Merikoski, Yrjö (kesk.) / Männistö, Pyry (kesk.)
Pekonen, Petri (kesk.) / Huhtinen, Marjaana (kesk.)
Peni, Riikka (vihr.) / Jämsä, Mika (vihr.)
Pirttiaho, Susanna (kesk.) / Hämäläinen, Maija (kesk.)
Tikkanen, Petri (sd.) / Ruotsalainen, Rita (sd.)
Remes, Ville (kok.) / Lautala, Pentti (kok.)
Smedberg, Jari (liik.) / Vänttinen, Tuija (liik.)
Tella, Airi (kesk.) / Pirinen, Kaj (kesk.)

Sivua muokattu 12.4.2024