Siirry sisältöön

Osallisuus on osa kansanvaltaa ja demokratian toteutumista, se vahvistaa luottamusta hallintoon sekä luo tasa-arvoa ja eheyttä. Osallisuus luo hyvinvointia ja on aluekehityksen keskeisiä voimavaroja. Jokaisella on mahdollisuus jättää jälki paremman Etelä-Savon kehittämisessä.

Kaikki mukana kehittämässä Etelä-Savoa

Etelä-Savon hyvinvointialueella on useita vaikuttamiskanavia, joiden kautta alueen asukkailla sekä palvelujen käyttäjillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Näitä ovat muun muassa eri lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet.

Vaikuttamisen eri kanavia ovat esimerkiksi kumppanuuspöydät, oppilas- tai opiskelijakunnat ja hallitukset, henkilöstön osallisuus, palveluiden kehittäjäryhmät eli asiakasosallisuus, asukas- ja kyläyhdistykset, järjestötoiminta, järjestöneuvottelukunta, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto Esa-Manu.
Vaikuttamisen eri kanavia Etelä-Savon hyvinvointialueella.

Erinäisten ryhmien, neuvostojen ja toimielinten lisäksi asukkaat voivat vaikuttaa Etelä-Savon palveluihin antamalla palautetta. Kaikki palautteet käsitellään niitä koskevissa yksiköissä. Voit antaa palautekanavan kautta myös yleistä palautetta, joka koskettaa koko Eloisaa.

Toivomme palautetta palveluistamme ja toimipisteistämme. Parhaiten palautteesi löytää perille palautelomakkeen kautta.

Voit lähettää meille palautelomakkeella avointa palautetta sekä kokemuksistasi palveluihimme tai osastojaksoon.

Mille yksikölle tai toimipisteelle haluat jättää palautteen? -kenttään voit alkaa kirjoittaa palvelun tai paikkakunnan nimen alkua (esim. hammas tai Pieksämä). Koko nimeä ei tarvitse muistaa tai tietää oikein, vaan järjestelmä ehdottaa tämän jälkeen yksiköitä tai toimipisteitä.

Palautteen voi antaa nimettömänä. Halutessasi voit pyytää palautteeseesi vastausta.

Hyvinvointialueen on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä menetelmistä, jotta yhdenvertainen osallistuminen toteutuu. Etelä-Savon osallisuusohjelma ohjaa osallisuuden toteutumista maakunnassamme. Osallisuusohjelma on kehitetty yhdessä sekä Etelä-Savon alueen asukkaiden että eri toimijoiden kanssa.

Järjestöt ovat merkittävä osallisuutta edistävä taho Etelä-Savossa

Eloisalle järjestötoimijat ovat merkittävä ja haluttu yhteistyökumppani ja Eloisan strategisena tavoitteena on olla sitä myös itse. Järjestöt tuottavat muun muassa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä (hyte) palveluja, joiden merkitys osallisuuden edistämisessä Etelä-Savossa on suuri.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) tarkoittaa toimintaa, jolla parannetaan terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä.


Sivua muokattu 22.2.2024