Siirry sisältöön
sulje tiedote
Etelä-Savossa on voimassa maastopalovaroitus

Avotulen tekeminen on kielletty. Tulen leviämisvaara on suuri maaston kuivuuden vuoksi.

Kuvassa on esitetty infograafina, mistä hyvinvointi ja terveys koostuu. Hyvinvointi ja terveys koostuu lähiluonnosta, esteettömyydestä, osallisuudesta ja vaikuttamisesta, sosiaalisista suhteista, koulutuksesta, kursseista, digitaalisesta turvallisuudesta, tapaturmien ja väkivallan ehkäisemisestä, talous- ja velkaneuvonnasta, avustuksista ja ruoka-avuista, elintapaohjauksesta, liikuntapalveluista, terveellisestä ravitsemuksesta, mielenterveystaidoista, riippuvuuksien ehkäisemisestä, itse- ja omaishoidon ehkäisemisestä ja vapaa-ajan toiminnasta, kuten kulttuurihyvinvoinnista, vertaistuesta ja vapaaehtoistoiminnasta ja työ- ja toimintakyvyn edistämisestä.
Hyvinvoinnin osa-alueet Stiglitzin komission mukaan ja esimerkkejä hyte-palveluista ja -toiminnasta. (THL 2023)

Eloisassa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja ovat muun muassa elintapaohjaus ja ehkäisevä päihdetyö.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehitystyö

Etelä-Savossa halutaan kehittää ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää hoitoa, jota hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut tarjoavat. Ennaltaehkäisyllä ja ongelmien varhaisella tunnistamisella edistämme hoitotakuun toteutumista.

Kehitämme parasta aikaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiakasohjausta yhteistyössä alueen kuntien, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa, jotta hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut ovat paremmin löydettävissä.

Etelä-Savossa otetaan vuoden 2024 aikana käyttöön uusi digialusta, jossa yhtenä keskeisenä tavoitteena on kolmannen sektorin toimijoiden, kuntien ja seurakuntien tuottamien palveluiden ja toiminnan helppo löydettävyys.

Uudelta alustalta tulet löytämään Etelä-Savossa tarjottavia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja yhdestä paikasta! Näitä ovat esimerkiksi Etelä-Savon liikuntamahdollisuudet ja harrastustoiminta.

Tuleva digialusta saa tietonsa suoraan palvelutietovarannosta (PTV), joten kannustamme jokaista Etelä-Savon alueen järjestöä ja yhdistystä kuvaamaan palvelunsa joko:

  • Suoraan Suomi.fi:n palvelutietovarantoon (PTV)
  • Lähellä.fi -järjestöalustalle, josta tiedot siirtyvät automaattisesti myös PTV:hen.

Autamme alueen järjestöjä palvelujen kuvaamisessa Palvelutietovarantoon.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Pirjo Rimpiläinen, hankepäällikkö, Kestävän kasvun Eloisa -hanke
040 596 8905, pirjo.rimpilainen@etelasavonha.fi

Hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

Etelä-Savon hyvinvointialueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ohjaa alueellinen hyvinvointisuunnitelma (lataa PDF-tiedosto tästä). Suunnitelma on laadittu vuosille 2023-2025, jonka aikana Eloisassa keskitytään erityisesti kolmeen painopisteeseen:

Painopiste 1: Sitoudumme hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen lisäämällä alueellista yhteistyötä vahvistaaksemme asukkaiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Tuemme monipuolisesti esteettömiä ja saavutettavia osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Vähennämme eriarvoisuutta ja huono-osaisuutta lisäävää kehitystä ja tunnistamme ihmisen ainutlaatuisuuden, arvokkuuden ja yksilölliset tarpeet.

Painopiste 2: Investoimme kestävään hyvinvointiin kehittäen asukkaiden hyvän elämän edellytyksiä Etelä-Savossa.

Ohjaamme asukkaita elinympäristön kestävään hyödyntämiseen ja terveellisiin elintapoihin.

Tuemme ja vahvistamme eri ikäisten asukkaiden omaehtoista toimijuutta ja toimintakykyä (mukaan lukien fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky).

Painopiste 3: Vahvistamme ja kehitämme turvallisuuskulttuuria ehkäisemällä hyvinvointia vaarantavia riskitekijöitä.

Ehkäisemme aktiivisesti tapaturmia, kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa.

Suojaamme mielen hyvinvointia ja edistämme päihteetöntä elämäntapaa.

Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyte-verkosto koordinoi hyvinvointisuunnitelman toteutumista Etelä-Savossa. Verkostoon kuuluu niin Eloisan kuin Etelä-Savon kuntien, järjestöjen ja muiden yhteisöjen edustajia.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Eeva Häkkinen, hyvinvointikoordinaattori
044 351 2321 eeva.hakkinen@etelasavonha.fi