Siirry sisältöön

Mistä on Kysymys?

Alueellinen HYTE-verkosto toimii Etelä-Savossa edistäen osaltaan soteuudistuksen tavoitteita. HYTE tehtävät ulottuvat hyvinvointialueen järjestämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. Kunnissa hyvinvoinnin edistäminen on ydintehtävä.

Järjestöillä ja yrityksillä on keskeinen rooli asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Ihmisillä on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua, olla mukana ja vaikuttaa eri foorumeilla.

Luomme mahdollisuuksia nauttia kulttuurista ja yhteisöllisyydestä.

Pidämme yllä keskustelua osallistumisen vahvistamisen keinoista. Autamme kumppaneitamme uudenlaisten hyvinvoinnin toimintamallien kokeilemisessa
ja toteutuksessa.

Kumppanuus luo yhteisöllisyyttä. Tuemme mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia yhteisöjä ja kanavia vapaan valinnan mukaan.

Arvostamme toistemme asiantuntijuutta ja hyödynnämme järjestöjen sekä yritysten osaamista kumppanuuteen perustuvien, uudenlaisten toimintamallien ja kokeilujen käytännön toteutuksessa.

Mahdollistamme yhdessä toimintaa monien palveluntuottajien kanssa.

Kukaan ei saa jäädä yksin eikä kokea väkivaltaa tai sen uhkaa.

Toimimme yhdessä yksinäisyyden torjumiseksi.

Ehkäisemme varhaisessa vaiheessa syrjintää, syrjäytymistä ja kiusaamista.

Autamme ja opastamme turvallisen elinympäristön luomisessa.

Fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen on suuri osa kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Edistämme yhdessä hyvinvointia kaikissa ikäryhmissä toimintamme kautta.

Osallisuus luo yhdenvertaisuutta elämäntilanteesta ja kulttuuritaustasta riippumatta.

Edistämme palvelujen saavutettavuutta ja pyrimme luomaan palveluja, jotka ovat kaikkien saavutettavissa tasavertaisuuden vahvistamiseksi.

Kutsumme kaikkia hyvinvointia tukevaan yhteistyöhön ja luomaan kanavia vuoropuhelulle.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Eeva Häkkinen, hyvinvointikoordinaattori
044 351 2321 eeva.hakkinen@etelasavonha.fi

Sivua muokattu 27.10.2023