Siirry sisältöön

Hallintosäännössä annetaan myös määräyksiä hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista ja määritellään hyvinvointialueen toimielin- ja viranhaltijarakenne sekä niiden väliset toimivalta- ja vastuusuhteet. Lisäksi hallintosääntö sisältää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet eli palkkiosäännön.

Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline ja sen tulisi tukea hyvinvointialueuudistukselle asetettujen integraatiotavoitteiden toteutumista sekä kokonaisjohtamista.

Toimivallan siirtopäätökset

Hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jakautuminen eri toimielinten välillä. Toimielin ja viranhaltija voi siirtää hallintosäännössä määrättyä toimivaltaansa edelleen. Se, jolle toimivaltaa on siirretty, ei voi siirtää toimivaltaa enää edelleen.

Alta löytyvät toimivallan siirtoa koskevat päätökset.

Sivua muokattu 12.6.2024