Siirry sisältöön
Kotikuntoutus

Kotikuntoutus on mm. toimintakyvyn – ja kuntoutustarpeen arviointia ja ohjausta, apuvälinetarpeen tai kodin muutostöiden arviointia ja …

Puheterapian palvelut

Puheterapia on tarkoitettu kaikenikäisille, joilla on puheilmaisun häiriöitä. Puheterapialla autetaan myös puheen ymmärtämisen häiriöitä,…

Elintapaohjaus

Elintapaohjaustoiminnan keskiössä on liikunnan määrän ja laadun lisääminen, terveellinen ravitsemus sekä unen lääkkeetön …

Fysioterapian palvelut

Fysioterapia on perusliikkumisen, toimintakyvyn ja työkykyisyyden ylläpitämistä ja edistämistä erilaisin fysioterapeuttisin …

Ravitsemusterapian palvelut

Ravitsemusterapia on terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä sekä niiden hoitoa ravitsemuksen keinoin.
Ravitsemusterapeutti ohjaa …

Jalkaterapian palvelut

Jalkaterapiassa toteutetaan alaraajojen toimintaa tukevaa sekä kliinistä jalkaterapiaa. Asiakas voi hakeutua jalkaterapiaan erilaisten …

Kuntoutustutkimus

Kuntoutustutkimusyksikön toiminta on julkisen terveydenhuollon lakisääteistä toimintaa. Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja ylläpitää …

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaukseen kuuluu kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä ohjaaminen ja tukeminen sekä kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä …

Olemme apunasi eri elämäntilanteissa

Tutustu yleisimpiin palveluihimme kohderyhmittäin. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa tuottaa, kehittää ja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja 12 kunnan alueella 133 000 Etelä-Savon asukkaalle.