Siirry sisältöön

Puheterapian palvelut

Puheterapia on tarkoitettu kaikenikäisille, joilla on puheilmaisun häiriöitä. Puheterapialla autetaan myös puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriöitä tai nielemisvaikeuksia.

Toimi näin

Ota yhteyttä kuntoutustutkimusyksikköön

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Lääkärin tekemään kuntoutustutkimukseen tarvitaan aina lääkärin lähete. Kuntoutusohjaajiin voi olla yhteydessä puhelimitse, lähetettä ei tarvita.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.