Siirry sisältöön

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystykseen kuuluvat vakavat ja äkilliset hätä- ja kriisitilanteet, joissa tarvitaan kiireellistä apua ja tukea.

Sosiaalipäivystys antaa asiakkaalle kriisitilanteissa ohjausta ja neuvontaa, järjestää kiireellistä ja välttämätöntä apua sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin. Lisäksi Sosiaalipäivystys antaa ensivaiheen kriisiapua vakavissa ja äkillisissä kriisitilanteissa yhdessä terveydenhuollon kanssa. Sosiaalipäivystys tarjoaa viranomaistahoille konsultaatiomahdollisuutta joko asiakkaan asian hoitamiseksi toisen viranomaistahon toimesta tai muuten sosiaalihuoltoa koskevassa asiassa. Virka-aikana asiakas ohjataan virka-aikaisten palveluiden piiriin.

Sosiaalipäivystyksen ydintehtäviä ovat:

  • Kiireellinen apu, ohjaus ja neuvonta hätä- ja kriisitilanteessa kaiken ikäisille asiakkaille
  • Ensivaiheen kriisiapu vakavissa ja äkillisissä kriisitilanteessa yhdessä terveydenhuollon kanssa esim. onnettomuus, kuoleman tapaus, rikoksen uhriksi joutuminen, lähisuhdeväkivaltatilanteet tai muu kriisitilanne.
  • Lastensuojelutarpeen arvioinnit, erityisesti virka-ajan ulkopuolella
    Sosiaalipäivystys ei hoida:
  • Laskujen maksamista tai tee tilisiirtoja
  • Lapsen huolto- ja tapaamisasioita
  • Terveydenhuollon vastaanottoajan varaamiseen tai perumiseen liittyviä asioita, muita terveydenhuollon asioita
  • Muita tilanteita, jotka voidaan hoitaa virka-aikana kenenkään turvallisuuden vaarantumatta

Toimi näin

Soita Sosiaalipäivystykseen.
Voit olla virka-aikana yhteydessä alueesi virka-ajan palveluihin.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Tausta ja lainsäädäntö

Sinun tulee ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen, kun tarvitset esimerkiksi lastensuojeluun, perhekriiseihin, perheväkivaltaan, elämänhallintaan, mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvää kiireellistä apua. Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisesti.

Sosiaalipäivystys toimii yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja muiden viranomaisten kanssa.