Siirry sisältöön

Sosiaalipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystykseen kuuluvat tilanteet, joissa tarvitaan kiireellisesti sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä.

Sosiaalipäivystys antaa asiakkaalle ohjausta ja neuvontaa, toteuttaa akuutin sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointia ja kriisiavun antamista sekä tarvittavien päätösten tekemistä sosiaalipalvelujen saamiseksi. Lisäksi sosiaalipäivystys tarjoaa viranomaistahoille konsultaatiomahdollisuutta joko asiakkaan asian hoitamiseksi toisen viranomaistahon toimesta tai muuten sosiaalihuoltoa koskevassa asiassa.

Sosiaalipäivystyksen ydintehtäviä ovat

• Kiireellinen apu, ohjaus ja neuvonta sosiaalisessa kriisitilanteessa.
• Psykososiaalinen tuki kriisitilanteessa esim. onnettomuus, kuoleman tapaus, rikoksen uhriksi joutuminen, lähisuhdeväkivaltatilanteet tai muu kriisitilanne.
• Lastensuojelutarpeen arvioinnit virka-ajan ulkopuolella.

Tietoa palvelusta

Soita Sosiaali- ja kriisipäivystykseen.
Virka-aikana ohjaamme virka-ajan palveluihin.

Puhelinasiointi

Sosiaalipäivystys, Savonlinna

Sosiaalipäivystyksen puhelinasiointi Savonlinnan alueella
(Savonlinna, Sulkava, Rantasalmi ja Enonkoski)

Soita: +358 44 417 4175

Palveluajat

Avoinna 24/7

Virka-aikainen sosiaalipäivystys, Pieksämäki

Voit soittaa Pieksämäen alueen virka-aikaisen sosiaalipäivystykseen jos tarvitset kiireellistä apua erilaisissa kriisi- ja sosiaalisissa hätätilanteissa.

Soita: +358 40 085 5793

Palveluajat

ma–pe 08:00–16:00

Sosiaali- ja kriisipäivystys, Mikkeli

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen puhelinasiointi Mikkelin alueella.
(Mikkeli, Juva, Puumala, Hirvensalmi, Pertunmaa, Kangasniemi ja Mäntyharju)
Sosiaali- ja kriisipäivystykseen kuuluvat tilanteet, joissa tarvitaan kiireellisesti sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä.

Palvelee 24/7

Soita: +358 44 794 2394

Palveluajat

Avoinna 24/7

Verkkoasiointi

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, Mikkelin alue

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen on henkilön itsensä tekemä tai hänen suostumuksellaan tehty ilmoitus henkilön ilmeisestä sosiaalihuollon tarpeesta. Yhteydenoton voi tehdä kuka tahansa, joka havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi henkilön palvelujen tarve olisi syytä selvittää. Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan kaikenikäisten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä.

Huomioi, että tämä ilmoitus koskee vain Hirvensalmella, Juvalla, Kangasniemellä, Mikkelissä, Mäntyharjulla, Pertunmaalla ja Puumalassa vakituisesti asuvia.

Yhteydenotto on aina henkilökohtainen, joten tee tarvittaessa erilliset yhteydenotot kaikista tilanteeseen liittyvistä henkilöistä.

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, Mikkelin alue

Lastensuojeluilmoitus, Mikkeli

Lastensuojeluilmoitus on ilmoitus lapsesta, jonka tilanne edellyttää palvelutarpeen arviointia ja lastensuojelun tarpeen selvittämistä.
Huomioi, että tämä ilmoitus koskee vain Mikkelin, Juvan, Kangasniemen, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan alueella vakituisesti asuvia lapsia.

Ilmoitus on aina lapsikohtainen joten tee tarvittaessa erilliset ilmoitukset kaikista tilanteeseen liittyvistä lapsista.

Kiireellisissä tilanteissa tulee olla välittömästi yhteydessä arkisin lastensuojelun virka-aikaiseen päivystykseen ja virka-ajan ulkopuolella sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai hätänumeroon.

Lastensuojeluilmoitus, Mikkeli

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, Pieksämäen alue

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta on ilman suostumusta tehty ilmoitus henkilön ilmeisestä sosiaalihuollon tarpeesta.
Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi henkilön palvelujen tarve olisi ilmoittajan oman arvion perusteella syytä selvittää. Sosiaalihuoltolaki myös velvoittaa laajasti eri viranomaistahoja tekemään ilmoituksen.
Jos olet epävarma siitä, tulisiko tietyissä tilanteissa tehdä ilmoitus, voit kysyä neuvoa lapsiperheiden, työikäisten tai iäkkäiden palveluista ilmaisematta henkilön henkilöllisyyttä. Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan kaikenikäisten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä.

Ilmoitus on aina henkilökohtainen, joten tee tarvittaessa erilliset ilmoitukset kaikista tilanteeseen liittyvistä henkilöistä.

Huomioi, että ilmoitus koskee vain Pieksämäellä vakituisesti asuvia.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, Pieksämäen alue

Lastensuojeluilmoitus, Pieksämäen alue

Lastensuojeluilmoitus on ilmoitus lapsesta, jonka tilanne edellyttää palvelutarpeen arviointia ja lastensuojelun tarpeen selvittämistä.
Huomioi, että ilmoitus koskee vain Pieksämäen alueella vakituisesti asuvia lapsia.
Ilmoitus on aina lapsikohtainen, joten tee tarvittaessa erilliset ilmoitukset kaikista tilanteeseen liittyvistä lapsista.

Kiireellisissä tilanteissa tulee olla välittömästi yhteydessä arkisin Pieksämäen virka-aikaiseen sosiaalipäivystykseen ja virka-ajan ulkopuolella sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai hätänumeroon.

Lastensuojeluilmoitus, Pieksämäen alue

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, Savonlinnan alue

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta on ilman suostumusta tehty ilmoitus henkilön ilmeisestä sosiaalihuollon tarpeesta.

Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi henkilön palvelujen tarve olisi ilmoittajan oman arvion perusteella syytä selvittää. Sosiaalihuoltolaki myös velvoittaa laajasti eri viranomaistahoja tekemään ilmoituksen. Jos olet epävarma siitä, tulisiko tietyissä tilanteissa tehdä ilmoitus, voit kysyä neuvoa lapsiperheiden, työikäisten tai iäkkäiden palveluista ilmaisematta henkilön henkilöllisyyttä. Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan kaikenikäisten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä.

Huomioi, että ilmoitus koskee vain Enonkoskella, Rantasalmella, Savonlinnassa ja Sulkavalla vakituisesti asuvia.

Ilmoitus on aina henkilökohtainen, joten tee tarvittaessa erilliset ilmoitukset kaikista tilanteeseen liittyvistä henkilöistä.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, Savonlinnan alue

Lastensuojeluilmoitus, Savonlinnan alue

Lastensuojeluilmoitus on ilmoitus lapsesta, jonka tilanne edellyttää palvelutarpeen arviointia ja lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Huomioi, että ilmoitus koskee vain Savonlinnan alueella vakituisesti asuvia lapsia.
Ilmoitus on aina lapsikohtainen, joten tee tarvittaessa erilliset ilmoitukset kaikista tilanteeseen liittyvistä lapsista.

Kiireellisissä tilanteissa tulee olla välittömästi yhteydessä lastensuojelun virka-aikaiseen päivystykseen ja virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykseen tai hätänumeroon.

Lastensuojeluilmoitus, Savonlinnan alue

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, Pieksämäki

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen on henkilön itsensä tekemä tai hänen suostumuksellaan tehty ilmoitus henkilön ilmeisestä sosiaalihuollon tarpeesta. Yhteydenoton voi tehdä kuka tahansa, joka havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi henkilön palvelujen tarve olisi syytä selvittää. Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan kaikenikäisten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä.

Huomioi, että yhteydenotto koskee vain Pieksämäellä vakituisesti asuvia.

Yhteydenotto on aina henkilökohtainen, joten tee tarvittaessa erilliset yhteydenotot kaikista tilanteeseen liittyvistä henkilöistä.

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, Pieksämäki

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, Mikkelin alue

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta on ilman suostumusta tehty ilmoitus henkilön ilmeisestä sosiaalihuollon tarpeesta. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi henkilön palvelujen tarve olisi ilmoittajan oman arvion perusteella syytä selvittää.

Huomioi, että tämä ilmoitus koskee vain Hirvensalmella, Juvalla, Kangasniemellä, Mikkelissä, Mäntyharjulla, Pertunmaalla ja Puumalassa vakituisesti asuvia.

Ilmoitus on aina henkilökohtainen, joten tee tarvittaessa erilliset ilmoitukset kaikista tilanteeseen liittyvistä henkilöistä

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, Mikkelin alue

Palvelupaikat