Siirry sisältöön

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustossa on 59 jäsentä. Tällä toimikaudella jokaisesta Etelä-Savon alueen kunnasta on aluevaltuustossa vähintään yksi valtuutettu.  

Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa ja vastaa sen taloudesta sekä toiminnasta. Aluevaltuutetut päättävät lainsäädännön ja rahoituksen asettaminen reunaehtojen puitteissa Etelä-Savon hyvinvointialueen sosiaali-, terveys- sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä. Aluevaltuutettujen päätöksenteko perustuu yhdenvertaisuuteen. Päätöksiä ei tehdä kuntaperusteisesti, vaan niissä huomioidaan kaikkien Etelä-Savon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet.

Hyvinvointialueella on oltava aluevaltuuston lisäksi aluehallitus ja tarkastuslautakunta. Aluevaltuusto asettaa aluehallituksen, muut toimielimet sekä valitsee hyvinvointialuejohtajan. 

Aluevaltuusto valitaan aluevaaleissa, jotka järjestetään kuntavaalien yhteydessä. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

  • ma 17.6.2024 klo 13.00 (Mikkeli)

Aluevaltuuston tehtävistä säädetään hyvinvointialueesta annettavassa laissa. Aluevaltuusto päättää muun muassa hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Muut tehtävät on määritelty tarkemmin hyvinvointialueen hallintosäännössä

Aluevaltuuston jäsenten sähköpostit ovat muotoa:
lh-etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi.

Puheenjohtaja: Anna-Kristiina Mikkonen (sd.)
1. varapuheenjohtaja: Mira Ilmoniemi (kok.)
2. varapuheenjohtaja: Tommi Vehmala (kesk.)

Valtuutettu / Kunta / Puolue

Ahonen, Liisa / Mikkeli / kd.
Anunti-Virta, Mirja / Sulkava / kok.
Auvinen, Hannu / Sulkava / kesk.
Hartonen, Tanja / Mikkeli / kesk.
Hassinen, Riitta / Mikkeli / sd.
Heikkinen, Liisa / Pieksämäki / kok.
Honkamaa, Tapio / Mikkeli / kesk.
Huhtala, Katri / Puumala / liik.
Huupponen, Erkki / Pieksämäki / sd.
Hämäläinen, Laura / Mikkeli / kesk.
Hämäläinen, Miia / Pertunmaa / kok.
Häkkänen, Antti / Mäntyharju / kok.
Ilmoniemi, Mira / Pieksämäki / kok.
Juhola, Jatta / Mikkeli / sd.
Juntunen, Maisa / Kangasniemi / vihr.
Juuti, Tero / Savonlinna / liik.
Järvinen, Heli / Savonlinna / vihr.
Järvinen, Sami / Mikkeli / kok.
Kaskinen, Terho / Savonlinna / kesk.
Kauria, Outi / Mikkeli / kesk.
Kilpeläinen, Pekka / Savonlinna / sd.
Koskela, Jouni / Savonlinna / kd.
Kristiansson, Olli-Pekka / Savonlinna / sd.
Kuikka, Seija / Mikkeli / kesk.
Kuronen, Tuula / Pieksämäki / sd.
Kähkönen-Valtola, Suvi / Mikkeli / kok.
Laamanen, Kirsti / Savonlinna / kesk.
Laine, Janne / Savonlinna / kesk.
Laukkanen, Heikki / Juva / kesk.
Leppä, Jari / Pertunmaa / kesk.
Liikanen, Veli / Mikkeli / vihr.
Liukkonen, Saara / Hirvensalmi / kok.
Liukkonen, Tapani / Mikkeli / ps.
Mikkonen, Anna-Kristiina / Savonlinna / sd.
Moilanen, Soili / Pieksämäki / kesk.
Mouhu, Kari / Mäntyharju / ps.
Nieminiitty, Sanna / Savonlinna / vas.
Niiranen, Lauri / Enonkoski / kesk.
Olkkonen, Kirsi / Mikkeli / kesk.
Peitsaro, Panu / Savonlinna / liik.
Pulliainen, Liisa / Mikkeli / kesk.
Puntanen, Anne / Mikkeli / sd.
Puputti, Seija / Savonlinna / liik.
Pöyry, Pekka / Mikkeli / kesk.
Remes, Ville / Pieksämäki / kok.
Saari, Sanni / Rantasalmi / kesk.
Sepponen, Arto / Pieksämäki / kesk.
Seppälä, Arto / Mikkeli / sd.
Sistonen, Eero / Rantasalmi / kesk.
Smedberg, Jari / Savonlinna / liik.
Soininen, Mali / Mikkeli / kok.
Stenberg, Eija / Savonlinna / sd.
Strandman, Jaana / Mikkeli / ps.
Strengell, Jarno / Mikkeli / sd.
Suomalainen, Tuukka / Savonlinna / kesk.
Taavitsainen, Satu / Mikkeli / liik.
Valtola, Oskari / Mikkeli / kok.
Valtola, Pirkko / Mikkeli / kok.
Vehmala, Tommi / Kangasniemi / kesk.

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto päättänyt 12.12.2023 hyväksymässään vuoden 2024 talousarviossa varata aluevaltuutettua kohti 1500 euron määrärahan. Lisäksi aluevaltuusto on päättänyt 21.2.2024 § 13 Valtuustoryhmien ryhmärahan hakemisesta vuodelle 2024.

Myönnettävän ryhmärahan määrä perustuu valtuustoryhmän jäsenten lukumäärään hakuhetkellä. Määräraha on käytettävissä ajalla 1.1.-31.12.2024. Ryhmärahaa haettaessa tulee ilmoittaa haettavan tuen määrä sekä käyttökohteet, joihin sitä aiotaan käyttää. Tarkemmat hakemustiedot ilmenevät hakulomakkeelta.

Kunkin valtuustoryhmän on raportoitava ryhmärahan käytöstä käyttövuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Raportoinnin tulee sisältää kuluerittely, sanallinen kuvaus avustuksen käytöstä sekä maksutositteet. Hallintopäällikkö antaa tarkentavia ohjeita raportoinnista.

Ryhmärahan hakeminen tapahtuu sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointiin pääset siirtymään täältä: https://asiointi.etelasavonha.fi/

Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet/ryhmärahan ehdot ovat seuraavat:

Ryhmärahan hakeminen

1. Tukea haetaan kerran vuodessa, paitsi niinä vuosina, jolloin valtuustokausi vaihtuu. Tällöin tukea haetaan kahdesti vuodessa.

Myöntämisen edellytykset

2. Tuen käytöstä edellisellä maksukaudella on annettu selvitys hyvinvointialueen tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä tammikuun loppuun mennessä.

3. Tuen käyttö on kirjanpidollisesti eriytettävissä muista mahdollisista kuluista.

Tuen käyttökohteita

4. Myönnettävän tuen osalta sisäisen toiminnan hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi:

a. valtuustoryhmän toimintaa tukevan sihteerin tai muun henkilöstön palkkakustannukset ja muut tehtävään liittyvät välittömät kulut

b. valtuustoryhmän toimintaa tukevien sisäisten tilaisuuksien kustannukset (seminaarit, suunnittelutilaisuudet, tilakustannukset, tarjoilut, jne.)

c. valtuustoryhmän jäsenten tai toimintaa tukevan henkilöstön koulutuskustannukset silloin kun koulutus liittyy valtuustoryhmän toimintaedellytysten parantamiseen (esim. viestintään liittyvät koulutukset)

d. valtuustoryhmän toiminnan kannalta välttämättömien laitteiden hankinta- ja ylläpitokustannukset (kamera, laitteisto, ohjelmistot, jne.), jos valtuustoryhmän käyttöön annetut laitteet eivät ole riittäviä

e. tilaisuuden tulee lähtökohtaisesti liittyä koko valtuustoryhmän toimintaan ja maksettavan tuen tulee olla oikeassa suhteessa hankittuun palveluun tai tuotteen kustannuksiin nähden.

Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävien toimenpiteiden osalta hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi: asukkaille avointen tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät kustannukset (tilavuokrat, pienimuotoiset tarjoilut, tilaisuuteen liittyvä materiaali) edellyttäen, ettei osallistumista tilaisuuteen ole erikseen rajattu.

g. asukkaille suunnatun viestinnän ja tiedottamisen kustannukset, kun ilmoitus ja viestintä liittyvät hyvinvointialueen toimintaan (tilaisuuksista tiedottaminen, valtuustoryhmien näkyvyyden lisääminen)

Tuen kiellettyjä käyttökohteita

5. Verotusoikeudellisen yhteisön toimintaan, keskusjärjestöille ja piirijärjestöille

6. Sellaiseen toimintaan, jota kunta järjestää itse

7. Yritystoimintaan

8. Välitystoiminnasta, tulonhankinnasta tai liiketoiminnasta aiheutuvat menot

9. Ilmoitushankintakulut

10. Velkojen lyhennykset, ja korot

11. Poistot

12. Toimitilan remontti- ja peruskorjauskulut

13. Alkoholilaskut

14. Puolue- tai vaalituki ja vaalimainonta

15. Verojen maksuun

Tuen takaisin perintä

16. Mikäli tuen saaja ei ole antanut kohdan 2 mukaista hyväksyttyä selvitystä määräaikaan mennessä, tuki voidaan periä takaisin.

17. Jos tukea ei ole käytetty kokonaisuudessaan myönnettyyn tarkoitukseen, tuen myöntänyt aluehallitus voi periä maksetun tuen tai osan siitä takaisin tai vähentää seuraavan vuoden tuesta maksetun tuen tai osan siitä.

18. Jos tukea on käytetty kiellettyihin käyttökohteisiin tai muutoin ohjeen vastaisesti, tuki voidaan periä takaisin.

Sivua muokattu 20.3.2024