Siirry sisältöön
sulje tiedote
Terveyspalveluissamme viivettä

Tietojärjestelmissämme oli vikaa tiistaina 18.6. Vika on korjattu. Palveluissamme voi silti esiintyä viivettä vielä ruuhkan purkamisen vuoksi. Pahoittelemme mahdollisia viiveitä.

Potilasvakuutus

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei kaikissa tapauksissa voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaille terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. 

Potilasvakuutuskeskus hoitaa korvauskäsittelyn. Käytännön ohjeita potilasvahinkoepäilytapauksessa saat Potilasvakuutuskeskuksen verkkopalvelusivuilta. Lomakkeen saa myös sosiaali- ja potilasasiamieheltä

Potilasvakuutuskeskuksen sivulla voi myös testata kannattaako vahinkoilmoitus tehdä osoitteessa 

Lääkevahinkovakuutus

Lääkkeen aiheuttamasta vahingosta voi hakea rahallista korvausta Suomen Keskinäiseltä Lääkevahinkovakuutusyhtiöltä täyttämällä vahinkoilmoituslomakkeen. 

Välttämättä vahinkoilmoitusta ei kannata tehdä heti oireiden ilmaannuttua, vaan asian käsittelemiseksi on hyödyllistä seurata terveydentilan myöhempää kehittymistä. Aikaa vahinkoilmoituksen tekemiseen on vuosi siitä, kun korvausta vaativa sai tiedon lääkkeen aiheuttamasta vahingosta. Korvausvaatimus on kuitenkin esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa lääkkeen käytön lopettamisesta. 

Hoidon yhteydessä rikkoutuneet tai kadonneet tavarat  

Hoidon yhteydessä aiheutuneesta esinevahingosta, kuten asusteiden, irtoproteesien tai silmälasien rikkoutumisesta tai katoamisesta, voi hakea korvausta vahingon aiheuttajalta. Lisätietoja näiden korvaushakemusten tekemisestä saa sosiaali- ja potilasasiamieheltä. Korvausta voi hakea korvaushakemuslomakkeella. 

Muu oikeusturva

Potilaalle saattaa olla oikeus korvauksiin hoidon antajalta ja tuotteen kuten proteesin osalta myös tuotteen valmistajalta tai maahantuojalta. Keskeisimmät vahinkojen korvaamista koskevat lait ovat vahingonkorvauslaki ja tuotevastuulaki. Näiden vaihtoehtojen selvittäminen on potilaan omalla vastuulla. 

Vakuutukset

Potilaalla saattaa olla oikeus korvaukseen esineille sattuneista vahingoista omasta kotivakuutuksesta tai hoidon antajan vastuuvakuutuksesta. Henkilövahingoista korvausta voi saada omasta tapaturmavakuutuksesta, sairausvakuutuksesta tai hoidon antajan vastuuvakuutuksesta. Liikennetapaturman tai työtapaturman hoidon yhteydessä aiheutuneista potilasvahingoista korvausta voi saada liikennevakuutuksesta tai työtapaturmavakuutuksesta. Neuvoa vakuutusasioissa antaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Sivua muokattu 23.1.2023