Siirry sisältöön
sulje tiedote
Etelä-Savossa on voimassa maastopalovaroitus

Avotulen tekeminen on kielletty. Tulen leviämisvaara on suuri maaston kuivuuden vuoksi.

Etelä-Savon hyvivointialueen palveluorganisaatio jakautuu viiteen toimialaan. Näitä ovat terveyspalvelut, ikääntyneiden palvelut, sosiaalipalvelut, pelastus- ja turvallisuuspalvelut sekä konsernipalvelut, joka palvelee läpileikkaavasti koko muuta organisaatiota. Toimialat jakautuvat palvelualueisiin, jotka puolestaan jakautuvat tulosalueisiin, tulosyksikköryhmiin ja kustannuspaikkoihin.

Kuva aukeaa suurempana klikkaamalla.

Klikkaa ja avaa kuva suuremmaksi. Kuvassa Etelä-Savon hyvinvointialueen palveluorganisaatiokaavio.
Etelä-Savon hyvinvointialueen palveluorganisaatio

Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa sekä vastaa asioiden valmistelusta aluehallituksen käsiteltäväksi. Toimialajohtajat johtavat toimialansa toimintaa ja vastaavat sen toiminnasta ja taloudesta. Palvelualueiden johtajat ja päälliköt sekä tulosalueiden esihenkilöt johtavat puolestaan oman vastuualueensa toimintaa ja vastaavat sen toiminnasta ja taloudesta toimialajohtajan alaisuudessa.

Hyvinvointialuejohtajalla, toimialajohtajilla ja muilla esihenkilöillä on taloudellinen ja tuotannollinen kokonaisvastuu ellei hallintosäännöllä jotain asiaa ole vastuutettu toiselle viranomaiselle. Hyvinvointialuejohtaja ja toimialajohtajat ovat tilivelvollisia. Aluevaltuusto päättää muista tilivelvollisista hallintosäännön 8 §:n perusteella.

Alla olevasta linkistä avautuu Etelä-Savon hyvinvointialueen organisaatiokuva toimialojen alla olevista palvelualueista.

Sivua muokattu 27.2.2024