Siirry sisältöön

Hallintosäännössä annetaan myös määräyksiä hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista ja määritellään hyvinvointialueen toimielin- ja viranhaltijarakenne sekä niiden väliset toimivalta- ja vastuusuhteet. Lisäksi hallintosääntö sisältää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet eli palkkiosäännön.

Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline ja sen tulisi tukea hyvinvointialueuudistukselle asetettujen integraatiotavoitteiden toteutumista sekä kokonaisjohtamista.

Sivua muokattu 12.1.2023