Siirry sisältöön

Hyvinvointialue ja palvelujen valvonta

Omavalvontavelvollisuudella varmistetaan, että palvelut toteutetaan lain, lupien ja sopimusten velvoittamilla tavoilla. Valvonnan avulla arvioidaan ja varmistetaan, että asiakkaiden kohtelu ja palvelujen toteuttaminen tapahtuvat toimintayksiköissä asianmukaisella tavalla, laadukkaasti sekä lainsäädännön mukaisesti.

Valvonta kohdistuu erilaisiin palveluntuottajiin ja yksiköihin Etelä-Savon alueella (laki yksityisistä sosiaalipalveluista, 922/2011, 3 §, luku 4) sekä kaikkiin niihin yksiköihin, joihin hyvinvointialue on sijoittanut asiakkaita (laki hyvinvointialueesta, 611/2021, 10 §). Hyvinvointialueen tulee ohjata ja valvota sen järjestämisvastuulle kuuluvaa palvelutuotantoa sosiaali- ja terveyspalveluissa (laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, 612/2021, 2 §, 40-41 §).

Valvonta kaaviokuva. Keskellä: Valvontatiimin toteuttaman valvonnan toteutusmuodot. Ympärillä: Ohjaus ja neuvonta; Valvontakäynti; Asiakirjavalvonta; Selvityspyyntö; Omavalvonnan valvonta; Sopimusvalvonta;
Hyvinvointialue ja palvelujen valvonta kaavio
Valvontatiimi Etelä-Savo video (Youtube)

Sivua muokattu 23.1.2023