Siirry sisältöön
Uutiset

Etelä-Savon valmiusfoorumi tiedottaa 24.2.

Julkaistu: 24.2.2023, klo 16:35

Viime vuonna Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Suomeen tuli Ukrainasta reilut 47 000 tilapäisen suojelun hakijaa. Etelä-Savossa on tällä hetkellä noin 1 670 ukrainalaista, joista alaikäisiä on noin kolmannes eli reilu 500 ja työikäisiä reilu tuhat.

Satoja ukrainalaisia on saanut Etelä-Savosta työpaikan. Ukrainalaiset kertovat haluavansa tehdä Suomessa työtä elättääkseen itsensä ja palata takaisin kotimaahansa Ukrainaan, kun se on mahdollista.

Tänä vuonna Suomeen on ennustettu tulevan Ukrainasta noin 30–40 000 tilapäisen suojelun hakijaa. Etelä-Savoon heistä arvioidaan tulevan keskimäärin 2 % eli noin 700 ukrainalaista.

Kevään 2023 aikana vastaanottokeskukset neuvovat ja ohjaavat pakolaisten siirtymisessä kuntalaisiksi ja kuntien palveluiden piiriin. Kuntamallin myötä ukrainalaiset saavat ensisijaisesti jäädä asumaan entiseen asuntoonsa. Vastaanottokeskus auttaa tarvittaessa uuden asunnon etsimisessä.

Kelassa on laadittu ukrainankielinen opastusvideo tukien hakemisesta: https://www.youtube.com/watch?v=ZFtGo7fmRoI

Opetushallitus on puolestaan koonnut tietoa varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta ukrainalaisille, infoa löytyy myös ukrainaksi: https://www.oph.fi/fi/ajankohtaista/ukrainasta-paenneille.

Valmius- ja varautumistyötä jatketaan Eloisassa

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan käynnistymisen jälkeen pelastus- ja turvallisuuspalveluissa on tehty joitakin muutoksia. Valmiuspäällikkönä on aloittanut Markku Pulkkinen, joka koordinoi hyvinvointialueen varautumis- ja valmiussuunnittelua sekä väestönsuojelua. Markku toimii riskienhallintapäällikkö Jani Jämsän alaisuudessa onnettomuuksien ennaltaehkäisyn palveluissa. Turvallisuuspäällikkö Jari Smedberg vastaa puolestaan hyvinvointialueorganisaation omasta turvallisuudesta, myös asiakas- ja potilasturvallisuudesta ja työsuojelusta.

Turvallisuus- ja valmiusasioita käsitellään jatkossakin Etelä-Savon valmiusfoorumissa ja -johtoryhmässä, joissa puheenjohtajana toimii pelastus- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja, pelastusjohtaja Seppo Lokka tai hänen sijaisensa.

Valmiusjohtoryhmässä on noin 30 osallistujaa, jotka ovat lähinnä viranomaisia sekä kriittistä infraa edustavia elinkeinoelämän harjoittajia. Sen kokoonpanoa päivitetään lähinnä hyvinvointialueen organisoitumisen näkökulmasta.

Valmiusfoorumissa on puolestaan noin 230 osallistujaa viranomaisten, kuntien, kriittisen infran toimijoiden ja yrityselämän lisäksi myös järjestösektorilta. Foorumissa käydään avointa keskustelua ajankohtaisista valmiuteen liittyvistä asioista ja jaetaan yhteistä turvallisuustilannekuvaa. Tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen, kuntien ja alueen viranomaistoimijoiden kesken jatketaan.

Eloisaan on perustettu myös sisäinen turvallisuustyöryhmä, joka koordinoi ja kehittää hyvinvointialueen kokonaisturvallisuutta ja käsittelee Eloisan organisaatioturvallisuuteen liittyviä asioita.

Eloisaan on perustettu myös sisäinen turvallisuustyöryhmä, joka koordinoi ja kehittää hyvinvointialueen kokonaisturvallisuutta ja käsittelee Eloisan organisaatioturvallisuuteen liittyviä asioita.

Organisaatiokaaviokuva Eloisan toimielimistä