Siirry sisältöön
Uutiset

Eloisan tehtävämuutoksiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet − johto tiivistyy

Julkaistu: 21.4.2023, klo 12:43

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisassa esitetään aluehallitukselle lakkautettavaksi kaikkiaan 105 virkaa. Näistä yhteensä 86 virkaa esitetään lakkautettavaksi yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena. Lisäksi lakkautettavaksi esitetään 19 virkaa, jotka on jätetty täyttämättä Eloisan aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alussa. Neuvottelujen perusteella esitetään puolestaan perustettavaksi yhteensä 37 virkaa. Yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksena yhtään irtisanomista ei tarvinnut suorittaa.

Eloisassa yhteistoimintaneuvotteluja käytiin pääasiassa tehtävämuutosten vuoksi. Esimerkiksi virkoja muutettiin työsopimussuhteiksi ja työsopimussuhteita viroiksi. Lisäksi nimikkeitä muutettiin paremmin henkilöiden tehtäviä vastaaviksi; näitä muutoksia tuli erityisesti esihenkilötehtävissä. Myös johtaja- ja päällikkö -nimikkeitä muutettiin esimies -nimikkeiksi. Eloisassa on kaikkein vähiten johtajia ja päälliköitä verrattuna muihin hyvinvointialueisiin.

– Olemme halunneet merkittävästi siirtää painopistettä käytännön työn tekijöihin. Samalla olemme halunneet matalahierarkisen organisaation ja kevyen johtamisrakenteen, jossa vastuuta siirretään alas. Tämä joustavoittaa tekemistä ja luo mielekkäitä ja uudentyyppisiä lähijohtamisen tehtäviä. Tulemme myös tarjoamaan laajaa valmennusta esihenkilöille, jotta pystymme tarjoamaan henkilöstölle hyvää lähijohtamista, kun kaikkea ei voi kysyä ylhäältä. Tiivis ja matala johtamisrakenne tuo myös johtoryhmän lähelle työntekijöitä, hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä toteaa.

– Vaikka kyseessä eivät olleet säästö- ja sopeutusneuvottelut, niin jo pelkästään johtavien virkojen lakkauttamisesta tulee 1,6 miljoonan euron säästöt, mikä on tietysti tässä taloustilanteessa positiivista, konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä sanoo.

Tehtävämuutoksiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut koskivat lähes 300 henkilöä eri toimialoilla.

– Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Pidän lopputulosta vähintäänkin kohtuullisena. Kaikkien kohdalla saatiin ratkaisut aikaiseksi eikä irtisanomisiin tarvinnut ryhtyä, henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua sanoo.

Aluehallitus päätti tehtävämuutoksiin liittyvien yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisestä 12.1.2023. Neuvotteluja käytiin yhteensä 11 viikkoa ja ne päätettiin 12.4.2023. Aluehallitus käsittelee yhteenvetoa neuvotteluiden tuloksesta kokouksessaan 27.4.2023.

Lisätiedot

Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etelasavonha.fi

Sami Sipilä, konsernipalvelujen toimialajohtaja, p. 044 770 0577, sami.sipila@etelasavonha.fi

Petri Alaluusua, henkilöstöjohtaja, p. 040 656 7232, petri.alaluusua@etelasavonha.fi