Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen ja Etelä-Savon yhteisöjen yhteistyön tavoitteena on parantaa alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Yhteisöavustuksilla ja järjestöjen kanssa tehtävillä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksilla hyvinvointialue tukee sellaista yhteisöjen toimintaa, joka edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä lisää osallisuutta. Lisäksi hyvinvointialue edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Etelä-Savon hyvinvointialueen yhteisöavustusten haku vuodelle 2024 on päättynyt 15.1.2024

Yhteisöavustus on sidottu hyvinvointialuevaltuuston hyväksymään talousarvioon, jonka vuoksi päätös avustuksista tehdään talousarvion puitteissa 28.2.2024 mennessä.

Lisätietoja yhteisöavustusten saamisen edellytyksistä (pdf)

Etelä-Savon hyvinvointialueen myöntämän järjestöavustuksen käyttö vuodelle 2023 tulee raportoida 29.2.2023 mennessä

Raportin tulee sisältää kuvaus avustetusta toiminnasta sekä talousraportti avustuksen käytöstä. Talousraporttiin voi käyttää esimerkiksi tätä mallipohjaa. Lisäksi yhdistys toimittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilinpäätöskertomuksen niiden valmistuttua, kuitenkin 31.5.2024 mennessä.

Raportointi tapahtuu sähköisen asioinnin kautta, palveluryhmästä yhteisöjen palvelut: siirry sähköiseen asiointiin tästä.

Avustusta voidaan myöntää:

 • Rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille, jotka toimivat Etelä-Savossa paikallisesti tai alueellisesti
 • Yhteisöille, joiden toiminta ennaltaehkäisee sairauksien tai lisäsairauksien syntymistä ja tukee arjen toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä ennalta ehkäisten sote-palvelujen tarvetta
 • Yhteisöille, joiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä toiminta lisää Etelä-Savon hyvinvointialueen asukkaiden voimavaroja ja hyvinvointia. Yhteisön toiminta kaventaa väestönryhmien välisiä hyvinvointi-ja terveyseroja
 • Yhteisöille, joiden toiminta edistää yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa
 • Yhteisöille, joiden toiminta on kaikille avointa ja toimintaan on helppo tulla mukaan
 • Yhteisöt voivat hakea avustusta yhdessä tai toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti

Avustuksen myöntämisen edellytyksiä:

 • Avustus on käytettävä suoraan kansalaistoimintaan, vertais- ja vapaaehtoistyöhön tai yleishyödylliseen tukeen ja toimintaan tai kehittämistoiminnan osarahoitukseen
 • Avustuksen saajan on kerrottava yleishyödyllinen toimintansa sovitulla yhteisöjen yhteistyöalustalla
 • Avustusta hakevan yhteisön toiminnan tulee olla dokumentoitua vähintään vuoden ajalta
 • Hakijan on annettava suunnitelma ja selvitys avustuksen käyttämisestä hyvinvointialueelle kirjallisesti. Selvitys sisältää virallisen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
 • Järjestöavustusta ei voida käyttää toimintaan, johon on haettu muuta avustusta, esimerkiksi valtion ruoka-aputoimintaa. STEA-tai ESR-rahoitus voi olla täydentävänä rahoitusosuutena
 • Mikäli avustusta ei ole osittain tai kokonaan käytetty myönnettyyn tarkoitukseen, on käyttämättä jäänyt tai muuhun tarkoitukseen käytetty avustus tai sen osa palautettava hyvinvointialueelle, mikäli muuta ei sovita

Yksi yhteisöavustuksen saamisen edellytyksistä on, että avustuksen saajan on kerrottava yleishyödyllinen toimintansa sovitulla yhteisöjen yhteistyöalustalla

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhteisön tiedot on esiteltävä joko lähellä.fi -alustalla tai suoraan palvelutietovarannossa.

Mikäli tarvitset apua tietojen päivittämiseen lähellä.fi -sivustolle tai palvelutietovarantoon, olethan yhteydessä laura.kalviainen@etelasavonha.fi, autamme mielellämme.