Siirry sisältöön

Sosiaalinen kuntoutus

Palvelun tarkoituksena on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen torjuminen sekä osallisuuden edistäminen. Sosiaalinen kuntoutus voi olla ryhmämuotoista toimintaa tai tehostettua yksilötyötä. Sosiaalisessa kuntoutuksessa keskitytään arkielämän taitoihin, kuten omiin voimavaroihin, terveyteen ja talouteen.

Toimi näin

Ota yhteyttä sosiaalityöhön.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu sosiaalihuollon asiakkaille. Pohjana on palvelutarpeen arviointi ja sen pohjalta laadittu asiakassuunnitelma.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen kuntoutus on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan apua tarvitsevien henkilöiden sosiaalista toimintakykyä, torjutaan heidän syrjäytymistään ja edistetään heidän osallisuuttaan.

Kuntoutuksessa selvitetään henkilön tuen tarve ja etsitään hänelle sopivat palvelut. Tukea voi saada esimerkiksi arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä vuorovaikutussuhteisiin. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä tuetaan nuorta, jotta tämä ei keskeyttäisi opintojaan tai työskentelyään.

Sosiaalista kuntoutusta voidaan tarjota monella tavalla. Myös järjestöt ovat aktiivisia sosiaalisen kuntoutuksen järjestäjiä.