Siirry sisältöön
25.1.2024 17:00 – 25.1.2024 18:00
Etätapahtuma

Järjestöinfot kuvituskuva

Etelä-Savossa otetaan vuoden 2024 aikana käyttöön monialainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) digialusta, jossa yhtenä keskeisenä tavoitteena on kolmannen sektorin toimijoiden, kuntien ja seurakuntien tuottamien hyte-palveluiden ja toiminnan helppo löydettävyys.

Tuleva digialusta saa tietonsa suoraan palvelutietovarannosta (PTV), joten kannustamme jokaista Etelä-Savon alueen järjestöä ja yhdistystä kuvaamaan palvelunsa joko:

  • Suoraan Suomi.fi:n palvelutietovarantoon (PTV)
  • Lähellä.fi -järjestöalustalle, josta tiedot siirtyvät automaattisesti myös PTV:hen.

Kun järjestön tai yhdistyksen tiedot löytyvät palvelutietovarannosta, ovat ne avoimen rajapinnan kautta laajasti hyödynnettävissä myös erilaisissa hakukoneissa, karttapalveluissa, chat-boteissa, sähköisessä perhekeskuksessa ja mm. Suomi.fi-palvelussa.

Tervetuloa avoimeen infoon

Digialustan ja uuden HYTE-palvelukonseptin kehittämistyötä tehdään Kestävän kasvun Eloisa -hankkeessa. Hanketoimijat järjestävät Etelä-Savon alueen järjestöille, yhdistyksille ja muille kolmannen sektorin toimijoille infotilaisuuksia HYTE-kehitystyöstä sekä tulevasta digialustasta. Infoissa opastetaan myös, miten palvelut tulee kuvata palvelutietovarantoon ja lähellä.fi:hin.

  • 23.1 klo: 11-12
  • 25.1 klo. 17-18
  • 29.1 klo. 12.30-13.30
  • 1.2 klo. 17-18

Linkki Teams-infoihin (sama linkki toimii kaikkiin): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWRhZDlkMTctMDU0Ny00YzY1LWJhNzgtYzNhYmQ5YjU4MzA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22386d0a4c-6b25-4550-9b05-71152ffbf477%22%2c%22Oid%22%3a%22cfcc0841-b115-4d4a-9be0-1258fe7510b6%22%7d

Asiasisältö on kaikissa infoissa sama.

Tervetuloa tapaamaan meitä myös kasvotusten aiheen tiimoilta

Teams-infojen lisäksi voit tulla tapaamaan hankekoordinaattoria seuraavina aikoina kasvotusten, niin voimme kertoa aiheesta lisää ja opastaa mm. lähellä.fi-palvelun käyttöön.

  • 30.1 Savonlinnan keskussairaala, kansalaistori klo 10-13
  • 5.2 Pieksämäki, toimintakeskus Neuvokas klo 14-17
  • 6.2 Mikkeli, järjestötalo Estery klo 14-17
  • 14.2 Savonlinnan keskussairaala, kansalaistori klo 9-12

Kevään aikana vastaavia tilaisuuksia tullaan järjestämään lisää. Voit myös pyytää hankekoordinaattoria kertomaan hankkeesta lisää omalle järjestölle ja auttamaan palvelutietovarantoon / lähellä.fi:hin liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja antaa:

Laura Kälviäinen, hankekoordinaattori, 040 486 5286, laura.kalviainen@etelasavonha.fi