Siirry sisältöön
Uutiset

Aluevaltuuston päätöksellä Etelä-Savon hyvinvointialue lähtee liikkeelle ajatuksella: ”Myö yhessä – Terveyttä ja turvaa Etelä-Savossa”

Julkaistu: 29.12.2022, klo 10:03

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan hyvinvointialueen strategiset pääperiaatteet ja talousarvion vuodelle 2023. Hyvinvointialueen missio eli toiminta-ajatus on aluevaltuuston päätöksellä: Myö yhessä – Terveyttä ja turvaa Etelä-Savossa.

Etelä-Savon hyvinvointialueen eli Eloisan aluevaltuusto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa Punkaharjulle Suomen Metsämuseo Lustoon. Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen strategian ja siihen liittyvät arvot, mission, vision ja laadulliset tavoitteet.

Hyvinvointialueen missio eli toiminta-ajatus on nyt valtuutettujen päätöksellä: Myö yhessä – Terveyttä ja turvaa Etelä-Savossa.

− Isot suuntaviivat ovat nyt valmiina. Tämä on tärkeää, sillä olemme ison organisaation aloittamisen kynnyksellä. Meillä on pian 7800 työntekijää, lähes 190 toimipistettä ja 130 000 asukkaan alue, jolle palveluja tuotamme, kesäasukkaita unohtamatta. Sujuvalla ja mutkattomalla yhteistyöllä saamme asiat sujumaan, aluevaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen toteaa.

Eloisan tavoittelema tulevaisuudentila eli visio on puolestaan kiteytetty strategiaan seuraavasti: Paras työpaikka. Palveluiden suunnannäyttäjä. Haluttu kumppani.

Arvopohja koostuu seuraavista arvoista: yhdenvertaisuus, vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys, rohkeus ja turvallisuus.

Esitys talousarvioksi vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 20232025 hyväksyttiin

Aluevaltuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion. Valtuusto päätti myös, että maaliskuun 2023 loppuun mennessä laaditaan viranhaltijaesitys palvelujen tuotantosuunnitelmasta, joka kattaa lakisääteisen palvelustrategian sisällöt ja vastaa talouden sopeuttamistarpeisiin. Päätöksenteko tapahtuu kesäkuun 2023 loppuun mennessä.

− Lähdemme ensi vuoteen noin 70 miljoonaa euroa pienemmällä budjetilla, kuin mitä rahoituksen tarve realistisesti on. Olemme kuitenkin ennakoineet, että saamme noin 35 miljoonan euron kertaerän lisärahoituksena. Lopullinen alijäämä olisi näin noin 35 miljoonaa euroa. Selvää on, että talouden tasapainon löytäminen vaatii vielä paljon meiltä jokaiselta. Lähdemme nyt yhdessä etsimään uusia toimintamalleja ja tapoja, joilla tuotamme tarvittavat palvelut tulevaisuudessa aiempaa notkeammin ja kustannustehokkaammin, hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä toteaa.

Aluevaltuuston päätöksellä kesäkuun 2023 loppuun mennessä tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi palvelujen tuotantosuunnitelman lisäksi muutostalousarvio. Muutostalousarviossa osoitetaan toimialakohtaiset sitovat taloudelliset tavoitteet. Palvelujen tuotantosuunnitelman yhteydessä toteutetaan myös tarkempi riskiarviointi.

Investointisuunnitelma tarkistetaan ja täsmennetään vielä vuoden 2023 alussa. Investointiohjelmaa lähdetään toteuttamaan vasta tarkistusten jälkeen ja kun sopeuttamisohjelmasta on päätetty.    

Talousarvion käsittelyn yhteydessä aluevaltuutettu Jaana Strandman (ps.) esitti, että järjestöavustusta korotetaan 100 000 eurolla. Strandmanin esitys tuli aluevaltuuston päätökseksi äänin 43−10, kun 53 ääntä annettiin.

Muissa aluevaltuuston kokoukseen äänestyksissä aluehallituksen pohjaesitykset jäivät voimaan. Kaikki äänestykset tulevat pöytäkirjaan.

Myös paljon muita asioita päätettiin

Aluehallitus päätti kokouksessaan myös paljon muita asioita, muun muassa nämä:

  • Henkilöstön siirtosopimuksen ja ehdotus siirtosuunnitelmasta hyväksyttiin (asianumero 113.)
  • Etelä-Savon hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje hyväksyttiin (asianumero 114.)
  • Aluevaltuusto siirsi toimivallan hyvinvointialuejohtajalle kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvien sopimusten hyväksymiseen ajalla 20.12.2022-31.3.2023 (asianumero 115.)
  • Aluevaltuusto hyväksyi ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimuksen muuttamisen sekä sopimuksen ISLAB liikelaitoskuntayhtymän purkautuneen toiminnan siirtämisestä ISLAB hyvinvointiyhtymälle (asianumerot 116 ja 117.)
  • Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä periaatteista (asianumero 118.)
  • Aluevaltuusto päätti perustaa hyvinvointialueesta annetun lain mukaisesti tilapäisen valiokunnan käsittelemään Vaalijalan kuntayhtymän ennakkopäätöstä koskevaa pyyntöä (asianumero 125.)

Valtuustoaloitteita jätettiin

Aluevaltuutettu Sanna Niemelä (vas.) jätti kokouksessa kaksi valtuustoaloitetta ja aluevaltuutettu Pirkko Valtola (kok.) jätti yhden. Valtuustoaloitteet ovat tiedotteen liitteenä.

Lisätiedot

Anna-Kristiina Mikkonen, aluevaltuuston puheenjohtaja, 050 306 7270, anna-kristiina.mikkonen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja, 040 359 6934, santeri.seppala@etelasavonha.fi

Aluevaltuuston esityslistassa ja pöytäkirjat  

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=m