Siirry sisältöön
Uutiset

Ensihoito palasi Mikkelin paloasemalle

Julkaistu: 15.2.2023, klo 08:38

Kun Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan toiminta käynnistyi vuoden alussa, ensihoito palasi Mikkelin paloasemalle. Ensihoitajat ehtivät olla poissa asemalta kolme vuotta, jolloin kaikki läntisen alueen ensihoitoyksiköt lähtivät liikkeelle Mikkelin keskussairaalasta. Hajasijoittamalla ensihoitoyksiköitä pyritään parantamaan Mikkelin eteläisten alueiden kiireellisten tehtävien hoitoa.

Nykyisin Mikkelin paloasemalla on päiväaikaan lähtövalmiina kaksi yksikköä ja keskussairaalassa samoin kaksi yksikköä, yöaikaan on yhdet yksiköt kummassakin. Toinen Mikkelin paloaseman yksiköistä siirtyy työvuoron aloittamisen jälkeen päiväksi Hirvensalmelle ja palaa työvuoron päättyessä takaisin Mikkeliin. Yhdessä yksikössä on aina kaksi ensihoitajaa.

Ensihoidolla on ollut Etelä-Savossa tehtäviä vuosittain noin 32 000.

”Yleisimpiä ambulanssin hälyttämisen syitä olivat viime vuonna sairauskohtaus, kaatuminen ja rintakipukohtaus”, kertoo ensihoitopalveluiden tulosaluepäällikkö Marko Pylkkänen.

Ensihoitajat joutuvat aina tekemään arviointia siitä, millaista hoitoa potilas tarvitsee. Sairaalaan tuotavat potilaat kuljetetaan ambulanssilla yhteen päivystyspisteeseen. Joskus myös kotihoito pyytää ensihoidon paikalle. Suurin osa ensihoidon asiakaskunnasta onkin ikäihmisiä.

Ensihoidon tehtäviä priorisoidaan kiireellisyyden mukaan

Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi on ensihoidossa keskeistä. ”Joskus on jätettävä kiireettömämpi tehtävä kesken ja palattava sille, kun kiireellisempi tehtävä on ensin hoidettu”, kertoo toinen vuorossa olevista ensihoitajista.

Potilaiden väkivaltaisuus hoitohenkilökuntaa kohtaan on lisääntynyt Suomessa, niin myös Etelä-Savossa. Yhtenä syynä tähän on mielenterveysongelmien kasvu.

Ensihoitohenkilöstölle järjestetään ensihoitotyöhön suunnattua Avekki-koulutusta, joka antaa lisävalmiuksia uhkaavien tilanteiden hoitamiseen.

”Hoitohenkilökunnan kohtaamat uhka- ja väkivaltatilanteet ovat lisääntyneet, etenkin ensihoidossa ja päivystyksissä. Hätäkeskus hälyttää tehtävälle tarvittaessa myös poliisin”, kertoo ensihoidon esimies Virpi Trygg.

Trygg kuitenkin painottaa, että uhkaavat tilanteet ovat edelleen vähäisiä ja ensihoidon työ koostuu enimmäkseen hoidon tarpeen arvioinnista ja tavallisista ensihoitotehtävistä.

Kun itse työ on luonteeltaan vakavaa ja vaativaa, huumori työkavereiden kesken auttaa työstä palautumisessa. ”Meillä on hyvä porukka, emmekä turhia jäykistele. Töitä on kiva tehdä yhdessä”, Trygg kehuu.

Hyvää työilmapiiriä tukee varmasti myös se, että ensihoitajaksi hakeutuu tietyn tyyppisiä ihmisiä. ”Olemme avoimia ja sosiaalisia ja tuemme toinen toisiamme”, vuorossa oleva ensihoitaja kuvaa.