Siirry sisältöön
Uutiset

Aluehallitus kävi kehityskeskustelun toimintatavoista ja äänesti päivän polttavassa aiheessa

Julkaistu: 16.3.2023, klo 18:28

Etelä-Savon hyvinvointialueen Eloisan aluehallitus käsitteli kokouksessaan itsearvioinnin tulokset hallitustyöskentelystä. Arviointi perustuu kyselyyn, jossa vastaajina olivat aluehallituksen jäsenet ja aluevaltuuston puheenjohtajat.

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus valittiin tasan vuosi sitten. Ensimmäinen hallitustyöskentelyn itsearviointi toteutettiin kyselynä helmi-maaliskuussa 2023. Kyselyyn vastasi 14 henkilöä jakelun ollessa 16. Vastausprosentti oli 88 %.

– Pidän tärkeänä, että arvioimme toimintaamme, käymme palautekeskustelun ja pyrimme myös tekemään niitä muutoksia, mitä arvioinnissa syntyy. Se kuuluu normaaliin toimintaan, että arviointia tehdään ja käydään läpi, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen sanoo.

Kyselyn tulokset perustuvat kunkin omaan käsitykseen hallitustyöskentelystä.

– Yksityiskohtiin en voi mennä, sillä ovat sisäistä keskustelua. Sen voin kuitenkin kertoa, että kävimme tuloksista hyvähenkistä keskustelua, Laukkanen summaa.

Tarkoituksena on, että hallitustyöskentelyn itsearvioinnista tulee vuosittainen perinne. Tulevina vuosina on myös mahdollista tehdä vertailua muihin hyvinvointialueisiin nähden. Vielä nyt vertailutietoa ei ole saatavissa, sillä kysely tehtiin ensimmäisen kerran. Yhdessä FCG:n kanssa toteutettu kysely perustuu Kuntaliiton tekemään kunnanhallitusten arviointilomakkeeseen, joka on muokattu hyvinvointialueille soveltuvaksi.

Aluehallitus päätyi äänestämään mediassa parhaillaan keskustelussa olevasta aiheesta

Muissa asioissa (asianumero 112) aluehallituksen jäsen Janne Laine (kesk.) teki esityksen, jossa hän pyysi selvittämään seuraavan kokoukseen mm. sen, ”mikä on jatkossa iltakoulussa esiteltävien materiaalien julkisuus ja onko hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä rikkonut julkisuuslakia ulostulollaan 15.3, jossa hän on tuonut pitkälti esiin iltakoulumateriaalin sisällöt”. Laineen esitystä kannatti Tero Juuti (liik.).

Aluehallitus päätti, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen perusteella. Santeri Seppälä poistui kokoustilasta. Puheenjohtaja selosti, että tällaiselle selvitykselle ei ole tarvetta.

– Minusta on tärkeä katkaista tämä kierre, selvitykselle ei ole mitään tarvetta, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen sanoi.

Aluehallitus äänesti asiasta puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Puheenjohtajan pohjaesitys sai äänestyksessä 9 ääntä. Janne Laineen esitys sai 2 ääntä, tyhjiä ääniä annettiin 1. Selvityksiä ei tehdä.

Väärinkäytösten sähköisen ilmoituskanavan periaatteet ja ohje ilmoituksen laatimiseen

Aluehallitus päätti hyväksyä esityslistassa kuvatut sähköisen ilmoituskanavan periaatteet ja liitteenä olevan ohjeen väärinkäytösilmoituksen laatimiseen.

Ilmoituskanavan tarkoitus on varmistaa, että vähintäänkin organisaation työntekijät voivat ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitusta tai yleisen edun vastaisesta toiminnasta turvallisesti.

Hyvinvointialueiden on lain mukaan otettava käyttöön sisäinen ilmoituskanava maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Etelä-Savon hyvinvointialueella on kilpailutus käynnissä ilmoituskanavan hankinnasta. Ilmoituskanava otetaan tuotantokäyttöön 31. maaliskuuta 2023 mennessä.

Valmiuslain aikaisiin erityisolosuhteisiin liittyvä Sote-sopimuksen alaiselle henkilöstölle maksettava kertapalkkio

Aluehallitus päätti, että koronakertapalkkio maksetaan KT:n ja Sote ry:n sovintoratkaisua laajasti tulkiten, jolloin kertapalkkio tulee maksuun 4263 henkilölle. Henkilöstöpalvelut tekee tarvittaessa virkamiestyönä tekniset korjaukset palkkioiden saajia koskien. Kustannuksiltaan tämä on yhteensä n. 3,2 miljoonaa euroa sivukuluineen.

Hallituksen jäsen Seija Kuikka (kesk.) teki vastaesityksen, että korvaukset suoritetaan rajatun mallin mukaisesti. Vastaesitystä ei kannattanut kukaan, joten se raukesi.

Asiasta enemmän esityslistassa ja myöhemmin julkaistavassa pöytäkirjassa.

Vastaukset valtuusaloitteisiin

Aluevaltuutettu Tapani Liukkonen teki 14.2.2023 seuraavan valtuustoaloitteen 10 aluevaltuutetun kannattamana: ” Valtuustonkokouksien järjestämisien suhteen toivomme, että ne järjestetään maantieteellisesti tasapuolisesti koko hyvinvointialueella. Tämä tulee ottaa huomioon, että matkat tasapuolistuvat kaikille ja jokaiselle on joskus pitkä matka jostakin. Samalla voidaan tutustua koko alueeseen.” Aluehallitus vastasi, että aluevaltuuston kokouksia pyritään järjestämään jatkossakin maantieteellisesti tasapuolisesti Etelä-Savon alueella huomioiden aluevaltuuston kokoukselle asetetut muodolliset- ja kokoustekniset vaatimukset.

Aluevaltuutettu Jarno Strengellin valtuustoaloite 21.6.2022 koski maksuhuojennus- ja toimeentulotuen hakemista koskevien ohjeiden näkymistä asiakaslaskuissa. Aluehallitus vastasi seuraavasti: Ostolaskujen elinkaarikilpailutuksen myötä saadaan hyvinvointialueen käyttöön laskutusjärjestelmä, joka mahdollistaa suuremman merkkimäärään ja sitä kautta aluevaltuutettu Jarno Strengellin valtuustoaloitteessa tarkoittamat maksuhuojennus- ja toimeentulotuen hakemista koskevat ohjeet saadaan liitettyä asiakaslaskuun. Aluevaltuusto merkitsi selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisätiedot

Heikki Laukkanen, Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja, p. 040 075 5204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, Etelä-Savon hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtaja, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etelasavonha.fi