Siirry sisältöön
Uutiset

Aluehallitus hylkäsi kuntien vaatimukset koronapalkkioista

Julkaistu: 27.4.2023, klo 18:30

Mikkelin kaupunki, Juva, Pertunmaa ja Hirvensalmi olivat tehneet oikaisuvaatimuksen Etelä-Savon hyvinvointialueen henkilöstön valmiuslain aikaisten koronapalkkioiden maksuista. Aluehallitus kuitenkin hylkäsi vaatimukset perusteettomina.

Eloisan hallitus päätti maaliskuussa, että koronaepidemian aikaisiin erityisolosuhteisiin perustuva henkilöstön kertaluontoinen palkkio maksetaan ns. laajan tulkinnan mukaisesti. Maaliskuun palkan yhteydessä tietyille hyvinvointialueen yksiköiden työntekijöille maksettu palkkio oli suuruudeltaan 600 euroa. Noin 3000 henkilöä sai palkkion.

Kuntien vaatimusten mukaan niitä olisi pitänyt kuulla palkkion saajien laajuutta määrättäessä, koska palkkiosumma tulee kuntien katettavaksi. Aluehallitus katsoi puolestaan, että kuntien velvollisuus korvata kertakorvauksen kustannukset tulee suoraan hyvinvointialueiden perustamista koskevasta voimaanpanolaista, jolloin kuulemisvelvoitetta ei aluehallituksen näkemyksen mukaan ollut. 

Kunnat eivät aluehallituksen mukaan myöskään ole kertapalkkiota koskevassa asiassa asianosaisia myöskään, koska sovintosopimus oli neuvoteltu Kunta- hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja Sote ry:n välillä. Sovintosopimus on näin osa virka- ja työehtosopimusten kokonaisuutta.

Juvan oikaisuvaatimuksessa epäiltiin myös hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälää esteelliseksi asian käsittelijäksi. Kertapalkkion saajien ulkopuolelle oli kuitenkin rajattu muun muassa hyvinvointialueen ylin johto sekä lääkärihenkilöstö, jolloin Seppälä ei ole missään vaiheessa ollut edes ehdolla kertapalkkion saajaksi.

Keskusteltaessa oikaisuvaatimuksista Janne Laine (kesk) teki esityksiä oikaisuvaatimusten hyväksymisestä. Esityksiä ei kuitenkaan kannatettu, joten ne raukesivat.

Lisätiedot  

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä, puh. 044 770 0577, sami.sipila@etelasavonha.fi

Lakimies Tarja Poikolainen puh 040 3599483, tarja.poikolainen@etelasavonha.fi

Karpalokoti muuttaa Kotipihlajan tiloihin Savonlinnassa

Savonlinnassa sijaitsevan ympärivuorokautisen palveluasumisen Karpalokodin toiminta muuttaa 1.10.2023 alkaen tyhjillään oleviin Kotipihlajan tiloihin Savonlinnassa. Toiminta jatkuu Eloisan tuottamana palveluna.  Karpalokodissa olevalle päivätoiminnalle ja kotihoidon toimistotiloille etsitään vuoden 2023 aikana korvaavat tilat, jotka tulevat käyttöön viimeistään vuoden 2024 aikana.

Aluehallitus hyväksyi Karpalokodin käytöstä luopumisesta aiheutuvat vuokraamisesta syntyneet lisäkustannukset, yhteensä n. 200 000 – 220 000 euroa. Muutosten taustalla on, että Savonlinnan kaupunki on päättänyt myydä Karpalokodin tilat Attendo Oy:lle.

Lisätiedot

Tila- ja tukipalvelujohtaja Veli Matti Thure, puh. 044 351 9658,

Ikääntyneiden palvelujen toimialajohtaja Niina Kaukonen, puh. 044 794 4003

Muita aluehallituksessa käsiteltyjä asioita

  • Aluehallitus vastasi valtuustoaloitteeseen, joka koski hyvinvointipalvelujen tuotantokustannusten läpinäkyvyyden parantamista.
  • Hallitus nimesi kokousedustajat ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen, Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan sekä Mikkelin Sairaalaparkki Oy:n ja kuuden muun osakeyhtiön yhtiökokouksiin.

Lisätiedot  

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä, puh. 044 770 0577, sami.sipila@etelasavonha.fi

Aluehallituksen kokouksen kaikki asiat ja päätökset asialistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan osoitteessa:

https://etela-savonhva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202376