Siirry sisältöön
Uutiset

Eloisan osavuosikatsaus ennustaa 41 miljoonan alijäämää

Julkaistu: 11.5.2023, klo 18:22

Hyvinvointialueen ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella laadittu talousennuste näyttää 41,1 miljoonan alijäämä. Talouden ensimmäisen kvartaalin tiedot olivat Eloisan hallituksen käsittelyssä 11.5.2023.

Aluehallituksen kokous 11.5.2023
Tarja Poikolainen, Seppo Lokka ja Heikki Laukkanen seurasivat aluehallituksen kokouksessa Niina Kaukosen esitystä vanhuspalvelujen tilanteesta.

Lukuisten hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvien taloudellisten muutosten takia ennusteessa on vielä kuitenkin paljon epävarmuutta. Monet talouteen liittyvät asiat ovat edelleen tekeillä ja aikaisempi tietopohja on etenkin palvelujen oston osalta vajavainen.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle neljännesvuosittain osavuosikatsauksissa ja hallitukselle kuukausittain.

– Talouden suhteen elämme sumuisissa näkymissä, sillä muuttuvia tekijöitä on paljon. Hyvinvointialueiden käynnistämisen johdosta sekä Eloisan oma että yhteiskumppaneidemme tietopohja taloudellisesta tilanteesta on vielä pitkälti aiempien organisaatioiden tietoihin perustuvien arvioiden varassa. Tietojärjestelmien muutokset ja ohjelmien integrointi ovat aiheuttaneet työtä liki kaikkialla arvioitua enemmän. Viime vuoden rahoitusmuutosten vaikutuksia tälle vuodelle on myös vielä hankala arvioida. Valtiontalouden sopeuttamistarve voi vaikuttaa hyvinvointialueiden tilanteeseen hyvinkin merkittävästi, samoin palkkojen harmonisointi, luettelee talousennusteen liittyviä tietovajeita konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä.

Osavuosikatsauksessa raportoidaan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutuminen. Lisäksi tuotetaan tilinpäätösennuste talousarviovuodelle.

– Nyt tehdyn ennusteen mukaisesti ei vielä tehdä talousarviomuutoksia, koska myös taloussuunnitteluohjelman vaihdos joudutaan tekemään ennen tätä. Käytännössä talousarviomuutos voidaan tehdä aikaisintaan elokuussa puolen vuoden toteuman perustella ja samalla aikataululla valtiovarainministeriöön toimitetaan ennuste puolen vuoden perusteella, Sipilä kertoo.  

Talousarvion mukaiset hyvinvointialueen menot kuluvalle vuodelle olisivat noin 855 miljoonaa euroa.

– Hyvinvointialueen maksuvalmius on ollut alkuvuodesta hyvällä tasolla, koska valtion rahoituksen maksuaikataulu painottuu alkuvuoteen. Lisäksi kuntien lopulliset maksuosuudet veloitetaan kesäkuun aikana, kertoo hankinta- ja talousjohtaja Vesa Vestala.

Osavuosikatsauksessa raportoidaan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutuminen. Lisäksi tuotetaan tilinpäätösennuste talousarviovuodelle.

Talousarvion mukaiset hyvinvointialueen menot kuluvalle vuodelle olisivat noin 855 miljoonaa euroa.

Lakkaavien organisaatioiden tilinpäätökset ylittivät kuntien talousarviossa olleet varaukset maakunnassa noin 42 miljoonalla eurolla.  

Lisätietoja

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä, puh. 044 770 0577, sami.sipila@etelasavonha.fi

Hankinta- ja talousjohtaja Vesa Vestala, puh. 044 351 2540, vesa.vestala@etelasavonha.fi

Aluehallitus pohti jääviyksiä

Hyvinvointialueiden toiminnan aikana aluehallituksen jäsenten esteellisyykysymykset ovat osoittautuneet haastaviksi ja niistä on esitetty erilaisia näkemyksiä. Esteellisyyksien oikeellisuuden varmistamiseksi Etelä-Savon hyvinvointialue oli pyytänyt Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori, dosentti Tomi Voutilaiselta lausunnon Etelä-Savon hyvinvointialueelle aluehallituksen jäsenten esteellisyydestä.

Lausunnon mukaan Etelä-Savon aluehallituksen tulisi selvittää esteellisyydet, jotka liittyvät hyvinvointialueen alueen kunnan kunnanjohtajan (kaupunginjohtaja) ja kunnanhallituksen (kaupunginhallitus) jäsenen asemaan suhteessa kuntaan.

Asiaa käsiteltiin ensimmäisen kerran 27.4., jonka jälkeen hyvinvointialue on pyytänyt esteellisyyksien suhteen linjauksia myös Hyvil Oy:ltä, joka antaa apua hyvinvointialueille muun muassa lainopillisissa kysymyksissä. Kantaa on kysytty hallituksen jäsenten ja kunnanjohtajien jääviydestä sekä myös kuntien valtuustojen puheenjohtajien asemasta päätettäessä kuntien etuja koskevista kysymyksistä aluehallituksissa ja muissa valmistelevissa elimissä. Hyvil Oy:n lisäksi aluehallintojen lakimiehet pohtivat lähiaikoina jääviyksiä omassa kokouksessaan.

Aluehallitus merkitsi asian tiedoksi ja ottaa lausunnon jatkossa huomioon omassa toiminnassaan ja huomioi jatkossa myös valtakunnalliset linjaukset jääviyksien suhteen.

Kokouksessa Janne Laine (kesk) esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Palautusesitys kaatui äänestyksessä numeroin 9-3. Samoin luvuin kaatui myös Laineen toinen esitys, jonka mukaan olisi pyydetty selvitys aluejohtajalta ja lakimieheltä lausuntopyynnöissä olleista virheistä.

Lisätiedot  

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Seppo Lokka, pelastus- ja turvallisuuspalvelujen toimialajohtaja, p. 040 359 7864, seppo.lokka@etelasavonha.fi

Aluehallituksen kokouksen kaikki asiat ja päätökset asialistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan osoitteessa:

https://etela-savonhva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202380