Siirry sisältöön
sulje tiedote
Terveyspalveluissamme viivettä

Tietojärjestelmissämme oli vikaa tiistaina 18.6. Vika on korjattu. Palveluissamme voi silti esiintyä viivettä vielä ruuhkan purkamisen vuoksi. Pahoittelemme mahdollisia viiveitä.

Uutiset

Meijän yhteinen asia – omavalvonta

Julkaistu: 9.8.2023, klo 11:39

Tiesitkö, että sosiaalihuollon, eli esimerkiksi kotihoidon ja asumispalveluiden laatua tarkkaillaan ja hallitaan sisäisesti joka päivä?

Omavalvonta on jokaisen sosiaalihuollon työntekijän lakisääteinen velvoite ja keino laadun ja riskien hallintaan jokapäiväisessä työssä. Jokaisessa sosiaalihuollon yksikössämme on julkinen omavalvontasuunnitelma, joka on laadittu yhdessä henkilöstön kanssa. Suunnitelmaan on kirjattu sovitut asiat, miten käytännössä toimitaan. Omavalvonnan vastuuhenkilö varmistaa, että henkilöstö yhdessä sitoutuu toteuttamaan suunnitelman mukaisia asioita työnsä arjessa ja päivittämään suunnitelmaa säännöllisesti. Näin varmistetaan se, että asiakkaan asema ja oikeus toteutuu, eli että asiakas saa tarpeensa mukaiset yksilölliset palvelut ja hoidon turvallisesti ja laadukkaasti.

Omavalvonta pohjautuu toiminnasta ja asiakkaista saatavaan tietoon ja toimintaa kehitetään ennakoivasti sekä reaktiivisesti, mikäli puutteita tai epäkohtia havaitaan. Myös asiakkaat osallistetaan omavalvontaan esimerkiksi keräämällä asiakaspalautteita ja reagoimalla niihin.

Tulevaisuus kotona -hankkeessa kehitetään kotihoidon omavalvontasuunnitelmia ja niiden toimeenpanoa sekä koulutetaan esihenkilöitä omavalvonnan käytännön toteutuksessa.

Ote kotihoidon omavalvontasuunnitelmasta
Kuvassa ote kotihoidon uudistuvasta omavalvontasuunnitelmasta.