Siirry sisältöön
sulje tiedote
Terveyspalveluissamme viivettä

Tietojärjestelmissämme oli vikaa tiistaina 18.6. Vika on korjattu. Palveluissamme voi silti esiintyä viivettä vielä ruuhkan purkamisen vuoksi. Pahoittelemme mahdollisia viiveitä.

Uutiset

Ota kantaa Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasopäätökseen

Julkaistu: 7.9.2023, klo 12:16

Etelä-Savon hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen luonnos on valmistunut. Palvelutasopäätöksessä on kuvattu pelastustoimen toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso. Kunnilta pyydetään luonnoksesta virallisia lausuntoja. Etelä-Savon asukkaat, yritykset, organisaatiot ja järjestöt sekä Eloisan työntekijät voivat halutessaan antaa luonnoksesta virallisen lausunnon tai vastata sähköiseen kyselyyn syyskuun loppuun mennessä.

Palvelutasoa määriteltäessä on otettu huomioon pelastuslaista ja muista pelastustoimea koskevista laista tulevat määräykset ja tavoitteet.

”Pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti”, Eloisan pelastus- ja turvallisuuspalvelujen toimialajohtaja, pelastusjohtaja Seppo Lokka toteaa.

Palvelutasopäätöksessä on huomioitu myös kansalliset, alueelliset ja paikalliset uhat ja riskit. Palvelutasopäätös perustuu tuoreeseen, keväällä 2023 päivitettyyn alueelliseen riskinarvioon ja sen pohjalta päivitettyyn pelastustoimen riskianalyysin. Lisäksi laadittiin koko päätoimisen ja sopimuspalokuntien asiantuntemusta hyödyntäen paloasemakohtaiset riskikortit, joiden kautta täydennettiin riskikohteiden ja toimintaympäristön erityispiirteiden tietoja.

Varsinaisia täysin uusia riskejä tarkasteluissa ei noussut esille, mutta mahdollisten häiriötilanteiden ja riskikohteiden tietoja täsmennettiin suorituskykyjen arvioinnin pohjaksi. Uusina elementteinä ovat esimerkiksi alueelle rakentuvat tuulivoimapuisto, laajat aurinkovoimalakentät sekä sähköautojen ja muiden uusien tekniikoiden haasteet. Niihin on varauduttava osaamisen kehittämisessä, koulutusten suunnittelussa ja varusteiden hankinnassa.

Eloisan turvallisuuslautakunta käsitteli luonnosversiota kokouksessaan 6.9. ja päätti lähettää sen lausuntokierrokselle. Seuraavan kerran turvallisuuslautakunta päättää palvelutasopäätöksen esityksestä Eloisan aluehallitukselle kokouksessaan 19.10. Lopullisen palvelutasopäätöksen hyväksyy Eloisan aluevaltuusto marraskuussa.

Pelastustoimen palvelutasopäätös kytkeytyy hyvinvointialueen palvelutuotantosuunnitelmaan. Palvelutasopäätös koskee noin kolmen vuoden ajanjaksoa 1.12.2023–31.12.2026.