Siirry sisältöön
Uutiset

Etelä-Savossa yhteinen asia on asiakas

Julkaistu: 20.9.2023, klo 13:18

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, KasvuEsedu ja Etelä-Savon hyvinvointialue tiivistävät yhteistyötään tukemalla kotiin annettavia palveluja tuottavia yrittäjiä alueella. Toimijat järjestävätkin lokakuussa maksuttomat infotilaisuudet kotiin annettavien palvelujen parissa työskenteleville yrittäjille ja viranhaltijoille Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Yhteistyöllä ja asiakaslähtöisellä lähestymistavalla halutaan varmistaa, että alueen asukkailla on laadukkaita ja helposti saatavilla olevia palveluita, ja samalla tuetaan alueen yrittäjiä lain muutoksen tuomissa velvoitteissa. Yhteisenä tavoitteena on edistää asiakkaiden hyvinvointia ja turvata kotiin annettavat palvelut Etelä-Savossa. Loppuasiakkaalle kotitalousvähennys on merkittävä etu, sillä se mahdollistaa avun kotiin silloin, kun esimerkiksi raskaammat kotityöt eivät enää onnistu tai kun tarvitaan jaksamisen tueksi apua kotiin.

Omavalvonnan lakiperusta vahvistuu ja Sote-valvontalain myötä moni asia muuttuu 1.1.2024. Aiemmasta lupa- ja ilmoitusmenettelystä siirrytään uuteen yhtenäiseen rekisteröintimenettelyyn. Uuteen Soteri-rekisteriin kootaan perustiedot kaikista sote-alan palveluntuottajista, niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta.  Lain toivotaan edistävän palveluntuottajan ja valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä. Uusi laki koskee julkisia palveluntuottajia vasta vuoden 2026 alusta, mutta yritysten osalta voimaantulo on jo parin kuukauden päästä.

”Yhteiskunnallisena yrityksenä haluamme tarttua tähän ajankohtaiseen haasteeseen ja avata kansantajuisesti yrittäjiä askarruttavia kysymyksiä sekä tarjota apuamme konkreettisella tavalla”, perustelee KasvuEsedun toimitusjohtaja Teija Pylkkänen vahvaa panostamista yritysten eteen. Luvassa on konkreettista apua maksuttomien infotilaisuuksien lisäksi myös koulutuswebinaarien ja podcastien muodossa. Lakia avaa asiakaslähtöisesti lakimies.

Uusi valvontalaki kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaa koskevat säännökset ja vahvistaa palvelunjärjestäjien ja palveluntuottajien omavalvontaa sekä sen ensisijaisuutta.  ”Omavalvonta on laadun hallintaa, riskienhallintaa sekä jatkuvuuden ja asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamista. Omavalvonnan tavoitteena on ehkäistä palvelutoiminnassa ilmeneviä epäkohtia, korjata puutteita sujuvasti ja vähentää valvontaviranomaisten tarvetta puuttua niihin”, kertoo Eloisan ikääntyneiden palvelujen toimialajohtaja Niina Kaukonen.

Uuden lain myötä palveluntuottajien on laadittava omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki tarjottavat palvelut.

”Palvelunjärjestäjinä toimivien hyvinvointialueiden ja useammassa kuin yhdessä palveluyksikössä palveluja antavan palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista sähköinen omavalvontaohjelma. Tämä ohjelma on julkaistava esimerkiksi verkkosivuilla. Haluamme opastaa ja auttaa alueen palveluntuottajia näiden suunnitelmien teossa”, sanoo Esedun yrittäjyysopettaja Heli Peltola.

Infotilaisuudet

(Media on tervetullut paikalle infotilaisuuksiin)

  • 17.10 2023 klo 17-18 Mikkelin keskussairaala, 1 krs. auditorio, Porrassalmenkatu 35, Mikkeli
  • 18.10.2023 klo 17-18 Savonlinnan kaupunginkirjasto kokoustila Miitti, Asemantie 5, 57100 Savonlinna
  • 19.10.2023 klo 17-18 STEP-koulutus, Pieksämäki, Huvilakatu 31, 76130 Pieksämäki

Lisätietoja

KasvuEsedu: Teija Pylkkänen, toimitusjohtaja puh. 044 711 5448

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu: Heli Peltola, yrittäjyysopettaja puh. 040 192 9103

Etelä-Savon hyvinvointialue: Niina Kaukonen, ikääntyneiden palvelujen toimialajohtaja puh. 044 794 4003