Siirry sisältöön
Uutiset

Lastensuojelun yksikkö tulee Mikkelin keskussairaalan hallintorakennukseen

Julkaistu: 16.10.2023, klo 14:05

Etelä-Savon hyvinvointialueen oma lastensuojelun yksikkö tulee Mikkelin keskussairaalan vanhan osan hallintorakennukseen. Aluehallitus päätti (16.10.2023) käynnistää arkkitehti Johan Carl Ludvig Engelin suunnitteleman ja vuonna 1844 valmistuneen talon peruskorjaustyöt lastensuojeluyksikön toteuttamiseksi.

– Oman 14-paikkaisen lastensuojelun yksikön perustaminen on osa palvelujen tuotantosuunnitelman täytäntöönpanoa ja myös säästötoimenpide. Jatkamme hallinnon keventämistä tilojen osalta ja siirrämme tiloja palvelujen käyttöön, sanoo hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä.

P-rakennus
Tuleva lastensuojelun yksikkö on arkkitehti Johan Carl Ludvig Engelin suunnittelema.

– Lastensuojelua toteutetaan ostopalvelujen kautta ja niiden kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi. Oman yksikön kautta saamme kustannuskehitystä kuriin ja samalla toiminnan keskeiselle paikalle. Sosiaalipalvelut asemoituvat arvokkaaseen ympäristöön, mikä osoittaa myös arvostusta tälle tärkeälle työlle, kertoo sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Saara Tavi.

Lastensuojelun tekemien laskelmien pohjalta arvioitu säästö nykyiseen toimintaan verrattuna olisi noin 1 400 €/vrk eli noin 511 000 €/v. Kiinteistön pääoma- ja ylläpitokulut ovat noin 210 000 €/v sekä rahoituskustannus keskimäärin noin 80 000 €/v.

P-rakennukseksi merkityssä talossa on nykyisin toimistotiloja ja kokoushuoneita. Taloa on remontoitu useaan otteeseen pitkän historiansa aikana ja koko sairaalakampuksen vanhan osan myyntiä ulkopuoliselle taholle on selvitetty monipuolisesti.

– Hankkeessa on kysymys erityisen haavoittuvan asiakasryhmän vaativista palveluista, joita haluamme myös sisällöllisesti kehittää, toteaa Tavi.

Rakennuksen remontin arvioidaan maksavan noin 3,6-4 miljoonaa euroa. Peruskorjauksen toteuttamista varten haetaan ELY:n tai Museoviraston avustusta.

P-rakennuksessa on kerrosalaa 896 neliömetriä ja huonealaa 719 neliömetriä.

Lisätietoja

Sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100, saara.tavi@etelasavonha.fi
Tila- ja tukipalvelujohtaja Veli Matti Thure, p. 044 351 9658, velimatti.thure@etelasavonha.fi

Rantasalmi on saamassa uuden paloaseman

Rantasalmelle on tulossa uusi paloasema. Aluehallitus hyväksyi hankkeen omalta osaltaan.
Hanke on alkanut jo ennen hyvinvointialueen perustamista yhteistyössä Rantasalmen kunnan kanssa. Kunta vastaa hankkeen rakennuttamisesta ja käynnistää urakkakilpailun. Aluehallituksen päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes kunnan hankkeesta tekemä päätös on lainvoimainen.
Rantasalmen paloasemahanke on ollut alun perin leasingrahoitteinen hanke, mutta hyvinvointialue selvittää vielä mahdollisuuden toteuttaa rakennushanke omana investointina. Hyvinvointialue kilpailuttaa tarvittaessa paloaseman leasingrahoituksen ja tekee kunnan kanssa maanvuokrasopimuksen rahoittajalle.
Tontin valmistelutyöt sisältyvät jatkossa kunnalta vuokrattavan tontin vuokraan.
Tavoitteena on rakentamisen käynnistäminen keväällä 2024 ja paloasema on valmis vuoden 2025 keväällä.
Lisätietoja
Turvallisuus- ja pelastuspalvelujen toimialajohtaja Seppo Lokka, p. 040 359 7864, seppo.lokka@etelasavonha.fi

Sääksvuoren palvelukoti siirtyy Eloisalta Keski-Suomen hyvinvointialueelle

Etelä-Savon hyvinvointialueella hallussa ovat Vaalijalan kuntayhtymän aiemmin omistamat Sääksvuoren palvelukoti, toimintakeskus ja poliklinikka, jotka sijaitsevat Jyväskylässä. Voimaanpanolain 57 §:n mukaisesti Vaalijalan toiminta ja henkilöstö siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueella tehtävää hoitava henkilöstö pääasiallisesti työskentelee.

Lisäksi kuntayhtymien kiinteistöt, toimitiloja koskevat vuokrasopimukset ja toimitilojen hallintaan oikeuttava muu omaisuus siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueella toimitilat sijaitsevat. Tämän johdosta tulee oleva henkilöstö, omaisuus ja sopimukset sekä vastuut siirtää Keski-Suomen hyvinvointialueelle.
Toiminta Sääksvuoren palvelukodin, toimintakeskuksen ja poliklinikan osalta jatkuu ennallaan Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Edellä mainittujen toimintojen viitisenkymmentä työntekijää siirtyvät liikkeenluovutuksessa vanhoina työntekijöinä Keski-Suomen hyvinvinvointialueelle.
Omaisuutta siirtyy noin 1,1 miljoonan euron edestä ja velkoja noin 1,27 miljoonaa.  
Liikkeen luovutus toteutetaan yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa huolehtien asukasturvallisuudesta. Työntekijöiden työsuhteiden ja virkasuhteiden jatkuminen on turvattu liikkeenluovutuksia koskevin säännöksin.
Aiheesta on pidetty touko- ja kesäkuussa 2023 tiedotustilaisuus Sääksvuoren palvelukodin ja toimintakeskuksen asiakkaille ja heidän läheisilleen. Hyvinvointialueet järjestävät uuden tilaisuuden lokakuun 2023 aikana.
Lisätietoja

Palvelupäällikkö Kirsi Ruutala, p. 040 509 3514, kirsi.ruutala@etelasavonha.fi

Heikki ja Santeri
Heikki Laukkanen ja Santeri Seppälä pohtivat tilannetta pitkän kokouksen lopuksi.

’Aluehallitus vetoaa kansanedustajiin Savonlinnan sairaalan puolesta

Etelä-Savon hyvinvointialue vetoaa vaalipiirin kansanedustajiin, jotta valtion vuoden 2024 talousarvioon varataan rahoitusta Savonlinnan sairaalalle. Aluehallitus päätti vetoomuksesta  ja samansisältöinen vetoomus on lähdössä myös Lapin hyvinvointialueelta.
– Toivomme, että kummankin hyvinvointialueen rahoitukseen varataan rahoitusta kahdeksan miljoonaan euroa yhteispäivystysten ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi. Tällä hetkellä talousarvio on eduskunnan käsissä, joten toivomme kansanedustajilta talousarvioaloitteita, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.).

Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueet sekä Kemin ja Savonlinnan kaupunki esittävät vastaavan vetoomuksen hallituksen budjettiriihen yhteydessä. Myös nyt kaupungeilta on tulossa samanlainen vetoomus.

Lisätietoja

Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etelasavonha.fi

Talousennuste näyttää noin 50,5 miljoonan alijäämää

Eloisan talousennuste on muuttunut vain hieman aiemmista arvioista. Nyt alijäämän määräksi arvioidaan noin 50,5 miljoonaa euroa.
– Tulopuoli on hieman petrannut, kun laskutusta on saatu kohti ajantasaista. Myös myyntiluvut muun muassa muille hyvinvointialueilla saattavat vielä nousta, kun saamme korjattua kirjaamiseen liittyneitä puutteita. Tulopuolella suurin reikä on valtion rahoituksessa, josta uupuu talousarvioon verrattuna noin kahdeksan miljoonaan euroa, kertoo konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä.

Henkilöstökulut ovat tarkentuneet elokuussa ja niiden oletetaan toteutuvan noin 412,6 miljoonan suuruisina. Kuluja nostavat palkkaepäkohtien korjaaminen sekä vielä tulossa olevat lääkäreiden palkankorotukset. Myös määräaikaisen henkilöstön määrä on lisääntynyt lomakaudella, joka vaikuttaa henkilöstökuluja nostavasti touko-syyskuussa.

Palvelujen ostojen ennusteeseen liittyy edelleen paljon epävarmuustekijöitä muun muassa arvioidun kustannusnousun ja muiden hyvinvointialueiden laskutuksen osalta. Hinnankorotukset ovat merkittäviä ikääntyneiden palveluissa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Muilta hyvinvointialueilta tehtyjen palvelujen ostojen laskutuksessa myös arvioidaan edelleen olevan viivettä. Todennäköisesti muut alueet eivät ole vielä saaneet ajan tasalla omaa laskutustaan.
Lisätietoja
Konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä, p. 044 770 0577, sami.sipila@etelasavonha.fi

Vt. hankinta- ja talousjohtaja Arto Jalkanen, p. 040 359 6841, arto.jalkanen@etelasavonha.fi

Aluehallitus lausui hallinto-oikeudelle Mikkelin valituksesta

Aluehallitus antoi lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Mikkelin kaupungin aluevalituksesta, joka koski henkilöstölle maksettuja koronakorvauksia. Aluehallitus vaati lausunnossaan hylkäämään Mikkelin valituksen ja sen johdosta esitetyt muut vaatimukset.

Koronaepidemian ja valmiuslain aikaisiin erityisolosuhteisiin liittyvän kertapalkkion maksamisesta oli sovittu osana Kuntatyönantajien (KT) ja Sote ry:n välistä sovintoratkaisua. Kaupungin mielestä aluehallitus on tulkinnut sopimusta liian laajasti eli korvauksia on maksettu liian suurelle määrälle sote-työntekijöitä.
– Katsomme, että koronakertakorvauksen saanut henkilöstö on kokonaisuudessaan ollut siihen oikeutettu. He ovat kaikki olleet mukana koronahoitoon liittyvissä tehtävissä, sanoo henkilöstölakimies Aki Rasimus.

Lisätietoja
Henkilöstölakimies Aki Rasimus, p. 040 656 7444, aki.rasimus@etelasavonha.fi

Arto Seppälä ja Sami Sipilä
Arto Seppälä kuuntelee mietteliäänä, kun Sami Sipilä kertoo taloustilanteesta.

Eloisa hyväksyi tuottajia henkilökuljetusjärjestelmään

Aluehallitus hyväksyi 13 yritystä uuteen henkilökuljetusten hankintajärjestelmään.  Etelä-Savon hyvinvointialueella on itsenäinen järjestämisvastuu kustannusvaltuullaan olevista henkilökuljetuksista, jota varten on kesällä perustettu uusi dynaaminen hankintajärjestelmä.  

Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan täysin sähköistä hankintamenettelyä, joka on avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville ehdokkaille koko sen keston ajan. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 31.10.2027 saakka.
Hankinnan kohteena ovat henkilökuljetuspalvelujen hankinta koko Etelä-Savon hyvinvointialueen toiminta-alueen asiakkaiden ja potilaiden kuljettamiseksi toimialasta riippumatta sekä henkilöstön henkilökuljetuspalvelut ja ISLAB Hyvinvointiyhtymän henkilöstön kuljetukset.
– Dynaamisen hankintajärjestelmän käyttöönotto on osa palvelujen tuotantosuunnitelman mukaisia toimiamme. Henkilökuljetuksissa on tähän asti liikkunut neljän vuoden aikavälillä noin 28 miljoonaa euroa. Tavoitteena on saada kuljetusten hankintaan joustavuutta ja myös säästöpotentiaali on useita miljoonia euroja, kertoo konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä.

Jatkossa ehdokkaat voivat jättää osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan. Hyvinvointialue käsittelee saapuneet osallistumishakemukset vähintään neljännesvuosittain sopimuksen voimaan astumisesta. Hyväksytyillä palveluntuottajilla on myös oikeus poistua hankintajärjestelmästä anomalla poistumista sähköisellä poistumispyynnöllä.

Lisätietoja
Konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä, p. 044 770 0577, sami.sipila@etelasavonha.fi