Siirry sisältöön
Uutiset

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa luukkuongelmista Voikosken voimalaitoksen padolla

Julkaistu: 30.11.2023, klo 16:08

Ely-keskuksen tiedote 30.11.2023:

Luukkuongelmia Voikosken voimalaitoksen padolla – vedenpinta noussut Juolasvedellä ja Sarkavedellä, Mäntyharjun ja Kouvolan alueilla

Juolasvettä ja Sarkavettä säännöstelevän Voikosken voimalaitoksen padolla on havaittu vaurioita tulvaluukuissa. Tämän vuoksi Juolas-Sarkaveden vedenpinta on noussut suunnittelemattomasti. Maanantaina jälkeen nousua on ollut noin 20 senttimetriä ja vedenpinta on tällä hetkellä viisi senttiä säännöstelyn ylärajan yläpuolella.

Juolasveden ja Sarkaveden ranta-asukkaita kehotetaan seuraamaan tilanteen kehittymistä ja varautumaan mahdolliseen vedenpinnan nousun jatkumiseen jo ennakoivasti, huomioimalla rantarakenteita, veneitä ja laitureita. Toistaiseksi rakennuksille ei ole vaaraa, mutta vedenpinta nousee edelleen.  

Luukkuongelma on aiheutunut vaurioista kahdessa tulvaluukussa. Etelä-Savon ELY-keskus on ollut tilanteesta yhteydessä Voikosken voimalaitokseen ja laitoksella työskennellään neula-aukon avaamiseksi ja asian ratkaisemiseksi, jotta vedenkorkeuden nousu saadaan taittumaan ja vedenpinta laskemaan takaisin säännöstelyrajan alapuolelle. Toistaiseksi tilanteesta ei aiheudu vaaraa patoturvallisuudelle. 

Tulovirtaamien pienentämiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin ja pienennetty yläpuolisen Kissakosken voimalaitoksen juoksutusta.

Sarkaveden vedenkorkeuden havainnot: https://www.vesi.fi/karttapalvelu/?shortlink=18093&theme=vedenkorkeus

Varpu Rajala, johtava vesitalousasiantuntija
puh: 0295 024 224, varpu.rajala@ely-keskus.fi

Ari Luukkonen, vesitalousasiantuntija
puh: 0295 024 204, ari.luukkonen@ely-keskus.fi

Tiedote Ely-keskuksen verkkosivuilla: https://www.sttinfo.fi/tiedote/70066295/luukkuongelmia-voikosken-voimalaitoksen-padolla-vedenpinta-noussut-juolasvedella-ja-sarkavedella-mantyharjun-ja-kouvolan-alueilla?publisherId=69817875&lang=fi